dossiers

Thema’s

Een aantal thema’s rond de zelfstandigen voeren de boventoon in het debat:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Pensioenopbouw
  • Mogelijk minimumtarief,
  • Zelfstandigenaftrek en andere fiscale regelingen
  • Wet DBA en de bestrijding van schijnzelfstandigheid.

Vijf onderwerpen waarover de politiek het soms eens is ‘dat’ er iets meer moet gebeuren, maar zelden eens is over ‘wat’ er moet gebeuren. Vijf onderwerpen die straks allemaal terug komen op de tafel van de formateurs. Vijf onderwerpen ook waar een eerste reactie voor de hand ligt, maar waar achter de complexiteit niet zelden de nodige nuance schuilt gaat.

Daarom over elke van deze onderwerpen een aparte pagina. Per onderwerp een korte uitleg, een overzicht van de algemene ‘voor/tegen’ meningen, een overzicht van de standpunten van politieke partijen plus verdiepende artikelen van experts.