Over het initiatief ZZPKiest.nu

Kiest Nederland op 15 maart voor alle ruimte voor de zelfstandig ondernemer? Of kiezen we voor meer regulering voor deze groeiende groep? Kiezen we voor collectief of voor individueel? Niet eerder waren de verkiezingen zo relevant voor het perspectief van de 1 miljoen Nederlandse ondernemers zonder personeel.

Door globalisering, digitalisering en flexibilisering is de arbeidsmarkt de afgelopen vijftien jaar significant veranderd – en past niet meer binnen de kaders van onze wet- en regelgeving.

Passen we het kaders van de arbeidsmarkt aan of moet de markt weer binnen de kaders worden gebracht? Gaan we daarbij uit van de voorkeuren van het zelfredzame individu of van de solidariteit tussen werkenden?

Wij, Hugo-Jan Ruts (hoofdredacteur ZiPconomy) en Henk Wesselo (zelfstandig ondernemer), hebben het initiatief genomen tot ZZPKiest.nu en het ZZPKieskompas. Met dit initiatief willen wij de zzp’er helpen een goed geïnformeerde stem uit te brengen.

We hebben geprobeerd de politieke partijen zo duidelijk mogelijk te laten zijn in hun intenties op thema’s als: arbeidsongeschiktheid en ziekte, pensioen, fiscale faciliteiten, rechtspositie (DBA; arbeidsrecht), (minimum-)tarieven / collectieve afspraken. Daarnaast hebben we een brede en diverse groep betrokkenen (zzp-organisaties, wetenschappers, experts en marktpartijen) gevraagd hun visie in te brengen.

Verantwoording

Op ZZPKiest.nu staat de door ons verzamelde informatie over alle politieke partijen die volgens de Peilingwijzer kans hebben gemaakt op een zetel en/of die met nadrukkelijke ideeën over de zzp’ers zijn gekomen. We hebben al deze partijen tevens het aanbod gedaan om zelf een visieartikel te plaatsen en/of hebben hen uitgenodigd voor een verdiepend interview. Vele partijen hebben daar gehoor aan gegeven. Partijen die (nog) geen visieartikel hebben geplaatst worden daartoe alsnog van harte uitgenodigd.

Met in acht name van onze redactionele capaciteit hebben we de grootste 9 partijen uit de Peilingwijzer van Prof. Louwerse gevraagd videoclips op te nemen. Op 50Plus en de PVV na hebben deze partijen daar gebruik van gemaakt.

De informatie ten aanzien van de partijen is dynamisch – mede door onze vraagstelling worden standpunten gedetailleerd of genuanceerd.

Het ZZPKieskompas is geheel onafhankelijk gerealiseerd door de wetenschappers van Kieskompas BV, een sociale onderneming gerelateerd aan de VU/Amsterdam. De stellingen representeren geen voorkeuren van deelnemende organisaties en zijn opgesteld door Kieskompas om de verschillen tussen partijen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het ZZPKieskompas en de daarin verzamelde data zijn eigendom van Kieskompas en worden niet met derden gedeeld.

Wij hebben geen invloed op de door Kieskompas geselecteerde partijen. Ook Kieskompas heeft zich gebaseerd op de partijen die (op hun peildatum) die structureel één of meer zetels peilden in de Peilingwijzer van Prof. Louwerse. De PVV, 50Plus en PvdD zijn wel uitgenodigd om mee te doen aan het ZZPKieskompas, maar hebben daar van afgezien. Van deze partijen staat overigens wel informatie op ZZPKiest.nu.

CREDITS

Dit initiatief is mogelijk geworden door de betrokken ondersteuning van zeven mede-initiatiefnemers (zie hiernaast) en de belangeloze medewerking van alle auteurs. Dank!

NEEM CONTACT OPZZP kieskompas