INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten, studiemigratie beperken en terugdraaien van de nieuwe pensioenwet. Dit zijn enkele voorstellen uit het verkiezingsprogramma van de PVV.

Zoals altijd heeft de PVV een ‘dun’ verkiezingsprogramma. Hoewel het document voor deze verkiezingen 46-pagina’s bevat (in tegenstelling tot het verkiezingsprogramma van 2016, dat op een enkel A4’tje paste), werkt de partij weinig uit hoe ze precies haar doelen wil realiseren. Dit zijn de plannen uit het verkiezingsprogramma van de PVV voor de arbeidsmarkt.

Arbeids- en studiemigratie beperken

De PVV wil tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten binnen de EU invoeren, iets wat nu alleen geldt voor arbeidsmigranten van buiten de EU. Ook wil ze een ‘opt-out’ voor EU-regelgeving rond migratie. Ook studiemigratie moet beperkt worden, onder andere door de bachelorstudie alleen nog in het Nederlands aan te bieden en een maximum in te stellen voor buitenlandse masterstudenten.

Geen extra regels voor zzp’ers

Zzp’ers dienen volgens de PVV geen onnodige extra regels of verplichtingen te hebben. De partij vindt dat vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw betaalbaar moeten worden. Verder doet zij geen uitspraken over de regels rond inhuur van zelfstandigen. Ook vindt de partij dat de EU zich niet moet bemoeien met de Nederlandse sociale zekerheid en arbeidsmarkt.

Nieuwe pensioenwet terugdraaien

Net als andere partijen wil de PVV de omstreden nieuwe Pensioenwet terugdraaien. Deze is in hun woorden ‘onverantwoordelijk’ en ‘extreem onzeker.’ Ook willen zij het wettelijke minimumloon verhogen en de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar.

Geen paragraaf over economie

Het valt op dat de PVV geen aparte paragraaf over de economie heeft. Hoe deze partij toekomstige economische problemen het hoofd wil bieden, blijft daardoor onduidelijk.

AANVULLENDE ARTIKELEN