INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Eén sociaal stelsel voor werkenden, waarbij werkenden dezelfde rechten krijgen binnen de WW, WAO en WIA. Dat is een van de opvallende punten uit het uitgebreide verkiezingsprogramma van Volt.

In het omvangrijke (155 pagina’s) concept verkiezingsprogramma van Volt lezen we een aantal radicale voorstellen die te maken hebben met de arbeidsmarkt en de positie van de zzp’er. 

“Mensen zijn vrij om hun zelfstandigheid te behouden wanneer zij bewust kiezen voor het zzp’erschap” zo schrijft de partij. Daar worden wel voorwaarden aan verbonden:  “Zij dragen bij aan een goed socialezekerheidsstelsel door premies te betalen, zodat zij verzekerd zijn tegen ziekte, ongevallen en werkloosheid. Solidariteit is voor Volt het uitgangspunt.” 

Volt wil daarom naar één sociaal stelsel voor werkenden. Op die manier krijgen zelfstandigen “net als werknemers rechten binnen de WW, WAO en WIA. Dat betekent dat zij dezelfde bescherming krijgen als werknemers die in loondienst zijn, en dat zij hiervoor premies betalen. Door dit verplicht te stellen zorgen we ervoor dat de totale premielasten betaalbaar blijven én dat zzp’ers ook een stevig vangnet hebben” zo legt de partij uit. 

Radicale vereenvoudiging sociale stelsel

Volt wil verder op ‘radicale manier’ het systeem van sociale zekerheid en de ‘sociale regelingen op een progressieve manier financieren’.  Daarbij wil de partij een hoger minimumloon, een groot sociaal stelsel voor werkenden, recht voor iedereen op kinderopvang en het afschaffen van ‘alle toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, vrijstellingen en de werkgevers- en werknemerspremies.’  

De pro-Europese partij wil ook toe naar een “echte gemeenschappelijke Europese arbeidsmarkt”. Binnen Europa moeten daarom wat Volt betreft dezelfde standaarden omtrent arbeid gaan gelden. 

‘Te weinig aandacht voor potentie en talent’

De partij van Laurens Dassen ziet veel problemen op de arbeidsmarkt, maar heeft een andere kijk op de afstand tussen de werkenden en de arbeidsmarkt; ‘de mens heeft geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar de arbeidsmarkt heeft een afstand tot de mensen’. De partij stelt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan potentie en talent, en is van plan om de mens dichter bij de arbeidsmarkt te brengen met actieve werkbegeleiding. Vooral cruciale sectoren – Volt noemt hierbij specifiek de sectoren Zorg, ICT, Onderwijs en Techniek – zijn gebaat bij deze werkbegeleiding.  

AANVULLENDE ARTIKELEN