INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

De zelfstandigenaftrek verhogen, een soepeler ontslagrecht voor het MKB en een GreenCard naar Amerikaans model voor tijdelijke werkvergunningen. Dat zijn enkele plannen die het Forum voor Democratie heeft voor de arbeidsmarkt bij de aankomende verkiezingen.

De partij onder leiding van Thierry Baudet pleit voor een onmiddellijke afschaffing van de wet DBA. In plaats daarvan willen zij dat ‘een overzichtelijke en effectieve regeling vergelijkbaar VAR’ ervoor in de plaats komt. Volgens hen heeft de wet DBA ertoe geleid dat veel zzp’ers zonder werk zitten, omdat opdrachtgevers afgeschrikt zouden zijn om met zzp’ers te werken door de dreiging van boetes en naheffing.

Er moet volgens hen ook een soepeler ontslagrecht komen speciaal voor het MKB, zodat ondernemers meer mensen aan kunnen nemen. Daarnaast moet volgens het FvD de doorbetalingsplicht bij ziekte verkort worden naar één jaar. Ook moeten de reïntegratieverplichtingen voor werkgevers versimpeld en versoepeld worden.

Hogere zelfstandigenaftrek

Daarnaast wil de partij de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers verhogen naar €15.000. Deze bedraagt in 2023 nog €5030. Ook moet de fiscale regelgeving voor zzp’ers vereenvoudigd worden door een hogere belastingvrije voet. Daarnaast wil het FvD dat zzp’ers niet gedwongen moeten worden om aan verplichte (pensioen-) verzekeringen deel te nemen. 

Ook wil de partij goedkope arbeid uit het buitenland (social dumping) bestrijden. Daarom pleiten zij voor een GreenCard-model voor arbeidsmigratie, gebaseerd op de Amerikaanse GreenCard. Hierbij wil de partij vooral dat er gekeken wordt naar culturele compatibiliteit en het versterken van de Nederlandse economie en samenleving. Ook de BBB wil zo’n toegangspas introduceren, onder naam van een ‘Orange Card’. In dezelfde geest willen zij ook MKB’ers beschermen door producten uit lage lonenlanden te weren. Omdat de productiekosten daar lager zijn, kunnen Nederlandse MKB’ers hier niet mee concurreren.  

Verder pleit de partij voor een ‘rechtvaardiger belastingstelsel’, waarbij “(meer) werken altijd moet lonen.” Daarnaast willen zij de instroom van buitenlandse studenten beperken.

AANVULLENDE ARTIKELEN