Introductie

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.

Over de zzp’ers schrijft Forum voor Democratie het volgende

“Nederland telt ruim 1 miljoen ZZP’ers. Deze ZZP’ers zijn essentieel voor onze dynamische kenniseconomie. Het kabinet Rutte heeft er via de absurde Wet DBA voor gezorgd dat heel veel ZZP-ers zonder werk zitten. VVD staatssecretaris Wiebes heeft grote schade toegebracht aan de Nederlandse economie met deze ondoordachte wetgeving. Het gedreig met boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met ZZP’ers in zee te gaan. Dit destructieve beleid moet onmiddellijk stoppen!

Forum voor Democratie is voor flexibilisering van de arbeidsmarkt. De wetgeving moet zodanig worden aangepast dat de ZZP’er met vertrouwen kan doen waar hij goed in is: ondernemen! De dynamiek moet weer terug in Nederland!

FVD wil de belastingvrije voet naar €20.000 optrekken, zodat veel ZZP-ers meteen met minder administratieve rompslomp geconfronteerd worden. Zelfstandigen moeten ook niet worden gedwongen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal!

Daarnaast wil FVD dat harder wordt opgetreden tegen oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Door het vrij verkeer en de open grenzen binnen de EU is er sprake van “social dumping”. Goedkope arbeid die door mensen uit met name Oost-Europa in Nederland wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de bouw en de transport-sector. Al het werk in Nederland moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en dezelfde condities onder hetzelfde belastingregime”

Samenvatting standpunten

AOV Geen verplichte verzekering.
Pensioen Geen verplichtingen.
Wet DBA Onmiddellijke afschaffing van de wet DBA (en geen terugkeer naar de VAR). Eenvoudig en transparant regime voor zzp’ers zonder risico op boetes en naheffingen.
Zelfstandigenaftrek Vereenvoudigen fiscale regelgeving ZZP’ers door een belastingvrije voet van €20.000.