INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Zzp

Splinter wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Hoe zij dat willen doen, specificeren zij niet. Daarnaast moet het voor zzp’ers eenvoudiger gemaakt worden om vrijwillig te sparen voor hun pensioen of om zich te verzekeren. Verder moeten zzp’ers volgens de partij eenvoudig toegang krijgen tot collectieve arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen. Ook moeten zzp’ers die beperkt arbeidsongeschikt worden zich kunnen verzekeren voor hun oude dag.

Arbeidscontracten moeten volgens Splinter beperkt worden tot enkele vormen: tijdelijk en vast voor regulier werk, uitzendcontract om tijdelijk ziekte of grote drukte op te vangen en het
‘zelfstandigencontract’ voor ZZP’ers.

Arbeidsmigratie

Ook wil Splinter een puntensysteem voor arbeidsmigranten en buitenlandse studenten zoals het Verenigd Koninkrijk heeft ingevoerd. Daarbij moeten mensen voldoen aan een aantal factoren waarop gebaseerd wordt of zij toegang hebben tot Nederland. Dit zou ook betekenen dat studenten met te weinig punten vanaf 2024/2025 het recht om hier te studeren kunnen verliezen. Indien arbeidsmigranten of buitenlandse studenten niet terug kunnen keren zonder gevaar voor eigen leven, mogen zij hier wel blijven.

Inkomen en arbeidsmarkt

Net als veel andere partijen noemt Splinter het basisinkomen in hun verkiezingsprogramma. Zij menen dat het inkomenszekerheid kan bieden en het daarmee leidt tot een betere bestaanszekerheid. Ook zou dit de positie van werknemers richting werkgevers versterken. Daarom pleit de partij voor een grote pilot naar het basisinkomen waarbij alleen mensen met een lager inkomen meedoen.

Daarnaast wil de partij dat lonen in de publieke sector meer in lijn worden gebracht met lonen uit de commerciële sector. Ook moeten bijzondere tarieven voor loonheffingen zoals bonussen, dertiende maand en vakantiegeld vervallen.

Werknemers moeten volgens Splinter meer flexibiliteit krijgen om keuzes te maken in hun pensioenopbouw. Daarnaast moeten zij kunnen kiezen voor een flexibele pensioenleeftijd of een deeltijdpensioen.

Ook wil de partij dat mensen met neurodiverse kwaliteiten optimaal benut kunnen worden op de arbeidsmarkt. Daarom willen zij banen en functies aanpassen aan deze vaardigheden. Dit zou de krapte op de arbeidsmarkt verminderen en het aantal mensen dat daardoor werkloos is weer aan werk helpen.

AANVULLENDE ARTIKELEN