Wat zijn nu de regels om te bepalen of een opdrachtgever voor een bepaalde opdracht wel of geen zzp’er mag inhuren? Oftewel: wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?

Sinds de komst van de Wet DBA is dit het hete politieke hangijzer binnen het zzp- dossier. Al jarenlang verschillen partijen van mening hoe dit op te lossen. Er valt wat te kiezen, want de oplossingsrichtingen lopen flink uit elkaar.

Om werknemers te beschermen, de sociale zekerheid in stand te houden en een duidelijk onderscheid te maken tussen werknemers en ondernemers, vindt een aantal partijen dat werk bij organisaties dat ook gedaan wordt door anderen in loondienst, eenvoudigweg niet door zzp’ers gedaan zou moeten worden. Dat was het advies van de Commissie Borstlap. Dat is de wens van bijvoorbeeld GL/PvdA. Ook NSC zit op deze lijn, maar vult dat dan weer anders in.

Het CDA en CU volgen meer het voorstel van het huidige kabinet. In dat voorstel worden drie elementen afgewogen (werkinstructies, inbedding en het ondernemerschap binnen de opdracht).

De VVD en onder andere JA21 vinden dat het ondernemerschap van de persoon leidend moet zijn. Ook D66 neigt naar die richting, maar is nog wat voorzichtiger.

Een overzicht van de standpunten per partij

VVD
 • De VVD wil een aparte rechtsvorm voor zzp’ers. 
 • De handhaving handhaving schijnzelfstandigheid moet gericht worden op risicosectoren
D66
 • D66 wil criteria die zzp’erschap verduidelijken, onder andere door een aparte rechtsvorm voor zzp’ers te introduceren.
 • Om schijnzelfstandigheid aan te pakken in publieke sectoren, wil de partij werkenden grotere regie geven. Zo willen zij dat de lonen beter worden, werktijden flexibeler worden en er meer keuze komt in de keuze van diensten.
GL/PvdA
 • PvdA-GroenLinks wil dat zzp’ers enkel worden ingehuurd voor werkzaamheden waar bijzondere kennis voor nodig is, niet voor gewone werkzaamheden. Voor piek-ziek werkdruk willen zij dat uitzendkrachten ingehuurd worden.
 • Strenger handhaven op schijnconstructies en het ‘werknemer-tenzij-principe’ invoeren’
 • Aantal zzp’ers in de zorg moet teruggedrongen worden door een maximum in te stellen voor het aantal zorg zzp’ers dat een instelling mag inhuren. Medisch specialisten moeten ook weer in loondienst.  
PVV De PVV doet geen uitspraken over de regels rond de inhuur van zzp’ers.
CDA
 • Het CDA wil het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt laten afnemen, o.a. door aantrekkelijker maken van het in dienst nemen van het personeel
 • Geen standpunt over nieuwe criteria zzp’erschap tegen schijnzelfstandigheid, maar de partij lijkt voorstander van de door Minister Van Gennip voorgestelde nw zzp-wet, de Wet VBAR (waarbij gekeken wordt naar mix van instructies, inbedding en werken voor eigen rekening en risico)
 • In de zorg wil CDA maximum aan aantal zelfstandigen met zorgfunctie
SP Pleit voor meer handhaving op schijnzelfstandigheid, maar legt niet uit hoe ze dit willen doen
FVD De partij pleit voor een onmiddellijke afschaffing van de wet DBA. In plaats daarvan willen zij dat een regeling vergelijkbaar met de VAR ervoor in de plaats komt
PvdD
 • De partij wil met een aparte rechtsvorm voor zzp’ers schijnzelfstandigheid bestrijden.
 • Ook willen zij uitzendcontracten beperken tot piek en ziek. Uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als andere medewerkers. 
CU
 • De ChristenUnie wil schijnzelfstandigheid terugdringen, maar legt niet uit hoe zij dit willen realiseren. 
 • De partij heeft aangegeven veel te zien in de door Minister Van Gennip voorgestelde nw zzp-wet, de Wet VBAR (waarbij gekeken wordt naar mix van instructies, inbedding en werken voor eigen rekening en risico)
 • Het aantal zzp’ers in de zorg moet teruggedrongen worden
Volt
JA21 JA21 is van mening dat de Nederlandse arbeidsmarkt te complex is om generieke regels rond het inhuren van zzp’ers op te stellen. Daarom wil JA21 meer sectoraal maatwerk waarbij aparte criteria per sector komen om te bepalen of er sprake is van een zzp’er of een werknemer.
SGP
 • De SGP wil het vaste contract aantrekkelijk maken, maar wil ook dat er meer ruimte moet komen voor ‘tussenvormen’. Wat dit precies betekent, legt de partij niet uit. 
 • Ook willen zij dat schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan, onder meer door zzp’ers beter bewust te maken van de risico’s die horen bij ondernemerschap. 
DENK
50PLUS
BBB
 • BBB pleit voor meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten en minder verschillen tussen vast en flex/zzp. 
 • BBB wil een maximering voor zzp-tarieven instellen ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst. Ook willen zij het zzp’erschap in de zorg afremmen.
 • Ook moet de overheid minder zzp’ers en flexwerkers inhuren en meer vaste dienstverbanden aanbieden. 
BIJ1
Piratenpartij – De Groenen De Piratenpartij wil een strengere handhaving van het mededingingsrecht. Hierdoor zou een wet als de wet DBA onnodig zijn, omdat werkgevers geen voordeel meer hebben bij schijnzelfstandigheid. 
BVNL
 • BVNL wil de VAR opnieuw invoeren.
 • Overheid mag geen zzp’ers inhuren voor een tarief boven de honderd euro.
NSC NSC wil de Wet DBA van tafel hebben en een nieuwe regeling ontwikkelen. De partij denkt daarbij aan het model dat alleen wanneer een opdracht korter duurt dan een bepaalde periode, minder uur per week is dan een bepaalt aantal en boven een bepaald tarief is, de opdracht door een zzp’er gedaan kan worden.
Splinter
 • Splinter wil schijnzelfstandigheid tegengaan, maar ze maken niet duidelijk hoe zij dat willen doen. 
 • Ook willen zij een contractvorm voor zzp’ers introduceren: het zelfstandigencontract
LP (libertaire partij)
LEF
Samen voor Nederland De partij Samen voor Nederland wil dat er ruimte is voor zzp’ers om te ondernemen, maar dit mag volgens hen niet leiden tot schijnzelfstandigheid. Dit kan volgens hen opvangen worden door enkele eenvoudige voorwaarden te stellen. Wat deze voorwaarden zouden moeten zijn, specificeren zij niet. 
Nederland met een PLAN
PartijvdSport
Politieke Partij voor Basisinkomen

ARTIKELEN OVER DIT THEMA

OVERIG NIEUWS