INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

De BoerBurgerBeweging (BBB) is uitgesproken over beleid rond landbouw en klimaat, maar over de arbeidsmarkt is hun verkiezingsprogramma nog wat dunnetjes. Een overzicht met de belangrijkste punten uit hun verkiezingsprogramma over de arbeidsmarkt.

BBB pleit voor meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten en minder verschillen tussen vast en flex/zzp. Hiermee wil zij de arbeidsmarkt aantrekkelijk houden. Ook is de BBB van mening dat een andere manier van belasting heffen nodig is, zodat meer werken loont. Daarom wil de partij het huidige toeslagenstelsel afschaffen en vervangen voor een systeem waarbij  €30.000 van het inkomen voor de werknemer en werkgever belasting- en premievrij is.

Daarnaast wil de partij het verschil in belastingdruk tussen het aannemen van personeel en het inhuren van zzp’ers verkleinen, zodat het volgens de partij aantrekkelijker wordt om personeel in vaste dienst te nemen. Ook pleit de partij ervoor om het zzp-schap in de zorg af te remmen, door hen meer regie en zeggenschap te geven over roosters en werktijden.

Orange Card

De BBB wil een ‘Orange Card’ voor arbeidsmigranten instellen, naar voorbeeld van de ‘Green Card’ in de Verenigde Staten. Daarmee willen zij arbeidsmigratie afremmen en selectief zijn in welke buitenlandse medewerkers en studenten naar Nederland kunnen komen. Hiermee kunnen deze mensen een periode van vijf jaar in Nederland werken of studeren. De Orange Card kan daarna met nog eens vijf jaar verlengd worden.

De partij stelt dat zij vinden dat kansrijke asielzoekers die nog geen verblijfsstatus hebben gekregen, een kans moeten krijgen om te werken of stage te lopen. De opbrengsten hiervan vloeien deels terug naar de opvangkosten.

Verdere standpunten over het onderwerp arbeidsmigratie (bijvoorbeeld tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten uit de EU) worden niet benoemd in het verkiezingsprogramma.

Zzp in het publieke domein

Wat betreft de zzp’ers die werken in het publieke domein, wil de BBB een maximering instellen ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst. Concreet zou dit kunnen betekenen dat een zzp’er het uurloon van een medewerker in dienst krijgt, plus een reële opslag. Daarnaast vindt de partij: “avond-, nacht- en weekenddiensten leiden zowel voor mensen in loondienst als zzp’ers tot een toeslag op het uurtarief.” Ook moet de overheid minder zzp’ers en flexwerkers inhuren en meer vaste dienstverbanden aanbieden. 

In het verkiezingsprogramma verder geen opmerkingen over de regels rond inhuur van flexwerkers/zzp’ers (Wet DBA). Ook maken zij geen opmerkingen over het aantrekkelijker maken van werkgeverschap, ontslagrecht of andere zaken die zijn benoemd in het rapport van de Commissie Borstlap.

AOV-zzp

Verder pleit de BBB voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor elke werkende inwoner in Nederland. Hoe zij dit voor zich zien bij zzp’ers, wordt niet gespecificeerd. Uit stemgedrag in de Tweede Kamer blijkt BBB te neigen naar de opvatting dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering ‘beschikbaar, maar niet verplicht’ moet zijn. Daarnaast is de boerenlobby tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Loonkloof vrouwen en mannen

De BBB wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen zo snel mogelijk dichten. Hoe zij dit concreet wil realiseren wordt niet duidelijk. Om het toetreden van vrouwelijke arbeidskrachten te bevorderen, wil de BBB een stelsel ontwerpen om kinderopvang betaalbaar te maken. Hiervoor zou elke medewerker, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger slechts een kleine bijdrage voor kinderopvang hoeven te betalen.

Daarnaast wil de partij een ‘nationale werkgarantie’ voor mensen met banen die minder toekomstperspectief hebben. Ook willen zij voor deze beroepen een nationaal omscholingfonds oprichten. Verder wil de partij de nieuwe pensioenwet terugdraaien. Daarnaast wil de BBB dat pensioengerechtigden en pensioendeelnemers invloed krijgen op de beleggingskeuzes van pensioenfondsen. 

AANVULLENDE ARTIKELEN