INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

NLPlan wil het minimumloon verhogen naar €15 per uur. Daar moeten ook hogere uitkeringen aan gekoppeld worden. Ook moet het minimumjeugdloon voor volwassenen afgeschaft worden. Deze geldt daarna alleen nog voor mensen onder de 18 jaar. Ook moeten de lonen automatisch meestijgen met de prijzen (automatische prijscompensatie)

Verder willen zij dat de schuldenlast die is opgebouwd tijdens de corona lockdowns gedeeltelijk kwijtgescholden wordt. Ook moeten MKB’ers en zzp’ers meer tijd krijgen om financieel te herstellen van deze periode en hun schuld af te betalen. Ook wil de partij een vangnet voor zzp’ers ontwikkelen wanneer hun inkomsten wegvallen.

AANVULLENDE ARTIKELEN