INTRODUCTIE

Website - Piratenpartij
Website - De Groenen
Volledig programma - Piratenpartij
Volledig programma - De Groenen

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Zzp

De Piratenpartij is van mening dat een strengere handhaving van het mededingingsrecht ‘moeilijke regelingen’ als de wet DBA onnodig, omdat werkgevers geen voordeel meer hebben bij schijnzelfstandigheid.

Daarentegen moeten de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen versoepelen, zodat zij zich beter kunnen organiseren in coöperaties, gezamenlijke regelingen zoals vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Ook moet de privacy van zzp’ers beter beschermd worden, volgens de Piratenpartij. Daarom willen zij dat zzp’ers hun bedrijf zonder adres kunnen registreren en dat de KvK naast privéadressen ook bezoekadressen afschermt.

Inkomen

Om te voorkomen dat enkele partijen inkopersmacht omtrent arbeid krijgen, wil de Piratenpartij een ‘toereikend minimumloon’ conform Europese norm. Dit komt in de regel uit op ongeveer €14 (gebaseerd op berichtgeving uit 2022).

Daarnaast pleit de Piratenpartij voor een een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat tevens het toeslagenstelsel zou afschaffen. Hierdoor zouden mensen zich sneller toeleggen op maatschappelijk zinvol werk. Op dit punt komen zij redelijk overeen met de Partij voor de Dieren.

Arbeidsmigratie

Ook willen zij arbeidsmigratie binnen de EU niet beperken en ervoor zorgen dat zij het minimumloon ontvangen. Daarnaast willen zij dat er strenger wordt gehandhaafd op het verbod op gedwongen winkelnering bij de werkgever.

Constructies waarbij payroll bedrijven, uitzendbureaus of vervoerders goedkope krachten uit EU landen met een lager loon hetzelfde werk laten doen in een ander deel van de EU wordt wil de partij verbieden.

De partij is van mening dat het huidige Europese migratiebeleid economische immigratie onmogelijk maakt. Deze mensen komen daardoor vaak samen met vluchtelingen vast te zitten in de asielprocedure. Daarom wil de partij in het migratiebeleid een helder onderscheid tussen groepen migranten.

AANVULLENDE ARTIKELEN