INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Persoonlijk Ontwikkel Budget, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, een maximum op inhuur in de zorg en de introductie van een basisbaan. Dat zijn een paar kernpunten uit het concept-verkiezingsprogramma van het CDA.

‘Meer zekerheid en een vast, fatsoenlijk inkomen’. Dit moet volgens het CDA de norm worden op de arbeidsmarkt. Hiermee wil de partij doorbouwen op de hervormingen die onder demissionair minister Van Gennip (ook CDA) zijn gestart. Omdat de flexibilisering van de arbeidsmarkt volgens het CDA is doorgeslagen, probeert de partij een oplossing te bieden. Deze oplossing is volgens het CDA de vaste baan. Dat moet de standaard worden, en ‘modern werkgeverschap moet worden gestimuleerd’. 

Naast plannen voor het moderne werkgeverschap brengt het CDA voor veel verschillende groepen op de arbeidsmarkt ideeën naar buiten. Senioren ‘moeten sneller en gemakkelijker aan het werk kunnen’ en voor ouderen die langer willen doorwerken wordt de mogelijkheid gecreëerd om later hun AOW op te nemen. Naast ouderen moeten ook mensen met een arbeidsbeperking hulp krijgen bij het vinden van een passende baan, omdat een baan ‘zoveel meer is dan alleen een inkomen.’ Het minimumloon wordt tevens opgeschroefd, ‘om de bestaanszekerheid van werkende armen te vergroten.’

Bestaanszekerheid 

De bestaanszekerheid is een term die vaker terugkomt in het concept-verkiezingsprogramma van het CDA. Volgens de partij gaat het ‘niet alleen over inkomen, maar ook over werk, wonen, zorg en onderwijs.’ Gelijke kansen spelen hierbij een grote rol. Niet alleen het financiële aspect van arbeid wordt genoemd door het CDA, maar ook het sociale aspect speelt een rol; ‘werken geeft zin aan je dag.’ Het CDA wil niemand aan de kant laten staan en tracht via ‘de sociale ontwikkelbedrijven, door

de invoering van de basisbaan, de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de verdere uitwerking van een leven lang ontwikkelen’ iedereen in Nederland de kans bieden om op een passende manier aan het werk te gaan.

Leven lang ontwikkelen

Het leven lang ontwikkelen is een plan dat al langer bij het CDA ligt en heeft volgens de partij verdere uitwerking nodig. Het leven lang ontwikkelen wil de partij via het Persoonlijk Ontwikkel Budget stimuleren. Wanneer dit Persoonlijk Ontwikkel Budget voor iedereen beschikbaar is, hoeft ‘de noodzakelijke investering in kennis en vakmanschap niet alleen uit ons onderwijssysteem komen.’ De partij benadrukt dat via het leven lang ontwikkelen mensen zich kunnen omscholen in ‘nieuwe niet-schoolse vormen, die aansluiten bij de praktijk’.  

Het idee van een Persoonlijk Ontwikkel Budget is direct afkomstig uit het advies van de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van Hans Borstlap (ook CDA). Hij heeft het over een leerrekening. 

Basisbanen met subsidie

Voor een tussenstation bij een carrièreswitch of bij een start op de arbeidsmarkt wil het CDA ook een helpende hand bieden. Door middel van basisbanen worden ‘de kansen op werk voor echt iedereen verbeterd’. Deze basisbanen betreffen ‘gewone banen bij gewone werkgevers’ die door de overheid door middel van een loonkostensubsidie worden ondersteund. 

Via deze hervormingen op de arbeidsmarkt probeert het CDA mensen met ongelijke of kleinere kansen op de arbeidsmarkt hulp te bieden om weer te participeren op de arbeidsmarkt. Samenredzaamheid, zo verwoordt de partij het zelf. 

Meer vakmanschap, minder regels

De partij van lijsttrekker Bontenbal komt voor drie beroepsgroepen in het bijzonder op; de boeren, de leraren en de zorgmedewerkers. In de ‘top 10 CDA prioriteiten’ stelt de partij dat de boeren, leraren en zorgmedewerkers meer erkenning voor hun vakmanschap verdienen en meer zeggenschap over hun eigen werk horen te krijgen. De partij is van plan om zo veel mogelijk onnodige regels te schrappen en af te zien van ‘administraties en voorschriften die mensen in de weg zitten om het goede te doen.’

Daarnaast benadrukt het CDA dat iedereen op de arbeidsmarkt nodig is ‘om genoeg leraren voor de klas te houden, de zorg overeind te houden en de klimaattransitie waar te maken.’ De partij wil zijn steentje bijdragen door middel van een eerlijker belastingstelsel, dat meer werken aantrekkelijk maakt.

Onderlinge solidariteit tussen zzp’ers

Op het gebied van zzp’ers wil de partij van lijsttrekker Henri Bontenbal vooral zekerheid. Zo streeft de partij naar ‘een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers.’ Deze verzekering voor zzp’ers is een verplichte verzekering die voor zelfstandigen op de arbeidsmarkt als een vangnet moet fungeren, ‘om grote inkomensrisico’s bij ziekte tegen te gaan’. Dergelijke verzekeringen zijn onder andere ook te lezen in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD, met als verschil dat de VVD de mogelijkheid van een opt-out biedt. De zzp’er krijgt hiermee meer zekerheid en bescherming, zo stelt het CDA. 

Meer vaste banen

De partij streeft echter naar nog meer zekerheid op de arbeidsmarkt, en wil het liefst naar meer vaste banen. Volgens de Christendemocraten werken ‘te veel mensen als schijnzelfstandige of op onzekere oproepcontracten’ en zijn voor sommigen ‘twee flexbaantjes noodzakelijk om fatsoenlijk rond te komen.’ Het CDA wil het aantal zelfstandigen op de arbeidsmarkt dus laten afnemen, en probeert dit onder andere door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste loondienst aan te nemen. Daarnaast belooft de partij het ‘moderne werkgeverschap te stimuleren.’ 

De partij neemt in het verkiezingsprogramma geen standpunt in of en hoe er nieuwe regels moeten komen om te bepalen wanneer iemand als zzp’er ingehuurd wordt. De eigen minister heeft daar wel een wetsvoorstel over in voorbereiding. 

Specifiek voor de zorgsector wil het CDA een maximum stellen aan het aantal zelfstandigen dat actief is in zorgfuncties. De partij benadrukt dat een verpleegkundige geen ondernemer is en wil zo een vermeende ‘onnodige tweedeling in zorgfuncties’ voorkomen. 

AANVULLENDE ARTIKELEN