Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Een centraal thema in het programma Keuzes voor een beter Nederland is dat het CDA de tweedeling tussen verschillende bevolkingsgroepen wil tegengaan. Mensen met en zonder vaste baan is voor de christendemocraten zo’n tweedeling. Het staat er niet expliciet, maar voor het CDA is de vaste baan ‘de hoeksteen van de samenleving’. “Een baan staat voor meer dan een goed salaris: werk zorgt voor uitdaging, nieuwe sociale contacten, inspiratie en ontwikkeling. Een vaste aanstelling geeft bovendien vertrouwen en zekerheid in de toekomst. Juist dat vertrouwen staat voor veel mensen op de tocht.”

 

“Wij vinden de zekerheid van een vast contract belangrijk, zeker nu we zien dat op de arbeidsmarkt een ongelijk speelveld is ontstaan tussen werknemers in vaste dienst en zzp’ers. De eerste betalen voluit mee aan de collectieve voorzieningen van onze verzorgingsstaat, terwijl zzp’ers vaak aanzienlijke fiscale kortingen krijgen zonder mee te betalen aan collectieve regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

 

Voor het CDA is de ongelijkheid tussen vaste en flexibele contracten een serieus probleem voor de arbeidsmarkt. “Een kleine groep zzp’ers geniet van de voordelen van een flexibel contract, maar verpleegkundigen, metselaars of kantoorpersoneel zien hun banen verdwijnen waarna zij als flexwerker hetzelfde werk gaan doen. Deze ‘gedwongen’ ZZP’ers verliezen meer zekerheden dan ze aan vrijheid winnen.”

AOV Verplichte basisverzekering voor alle werkenden
Pensioen Geen verplichting, maar wie niet voldoende pensioen opbouwt, verliest deel zelfstandigenaftrek
Wet DBA Snelle aanpassing van arbeidsrecht
Zelfstandigenaftrek Alleen voor wie voldoende pensioen opbouwt

 

Het CDA wil zelfstandigen alleen nog het recht geven op een volledige zelfstandigenaftrek wanneer die zelfstandigen voldoende geld opzij zetten voor pensioen en overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.  (CDA: Die aftrek was ooit bedoeld om tegemoet te komen aan de extra kosten van het ondernemerschap en dus moet die daar ook aan worden besteed)_

Er komt wat het CDA betreft een verplichte deelname van zelfstandigen aan een stelsel voor ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.

Het CDA wil het ondernemers gemakkelijker maken om personeel in dienst te nemen. De verplichte doorbetaling bij ziekte moet fors teruggebracht worden. De SER broedt momenteel op advies waarin deze verkorting is gekoppeld aan een verplicht collectief stelsel waar ook zzp’ers onder vallen. De uitkomsten van de WWZ worden ‘averechts’ genoemd en moeten dus worden aangepast.  Over de Wet DBA rept het CDA overigens niet.