INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Het terugdringen van flexwerk, strengere regulering van uitzendbureaus en het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en ZZP’ers. De ChristenUnie blijft in de paragraaf over de arbeidsmarkt dicht bij de adviezen van de Commissie Regulering van Werk, onder leiding van Hans Borstlap, en de Commissie Roemer, met diens aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan.

Zo is de partij van mening dat de groei in het aantal flexwerkers en ZZP’ers te veel is geworden. Dit is veroorzaakt volgens de partij door “regels in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit.” Zij willen ook dat de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers in loondienst worden verkleind. Daarom pleiten zij voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook wil de partij de fiscale voordelen die zelfstandigen nu nog genieten afbouwen. Deze voordelen droegen bij aan de groei in het aantal zelfstandigen.

Inhuren ZZP’ers

Hoe de ChristenUnie denkt over de discussie rond de regels van het inhuren van ZZP’ers en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), blijft onduidelijk. Ze schrijven er namelijk niets over. Wel doen zij een oproep om door te gaan met de hervormingsplannen van de arbeidsmarkt op de middellange termijn, die zijn opgesteld door de Sociaal-Economische Raad. Ook pleiten zij voor een aanpassing in de regels rond doorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers, zodat die lagere risico’s hebben wanneer zij iemand in vaste dienst nemen.

Strenge regulering uitzendsector

Daarnaast pleit de partij voor een strenge regulering van de uitzendsector, conform het advies van de commissie Roemer. Ze schrijven: “Uitzendbureaus moeten een certificaat hebben om actief te mogen zijn, inclusief vestigingseisen en sterke en voldoende handhaving hierop.” Dit sluit aan bij de plannen van minister Van Gennip. Partijen als de SP en de PvdD willen in plaats van een certificaat, nog strengere aanpak door middel van een vergunning voor uitzendbureau’s.

Verder wil de ChristenUnie dat de concurrentie op loonkosten tussen Nederlandse medewerkers en arbeidsmigranten stopt. Dit willen zij onder andere doen door schimmige flex- en draaideurconstructies en inhoudingen op het loon onmogelijk te maken. Ook binnen de platformeconomie moet het omzeilen van dergelijke arbeidsvoorwaarden onmogelijk gemaakt worden.

Marktwerking in de zorg

Ook wil de partij het wettelijke minimumloon en uitkeringen verhogen en de zorgpremie verlagen. Om verdere marktwerking in de zorg tegen te gaan, wil de ChristenUnie dat elke medisch specialist weer in loondienst komt. “Dit vermindert de prikkel om zoveel mogelijk behandelingen uit te voeren.” Stelt de partij. Daarnaast moet de Wet Normering Topinkomens, ook wel de Balkenende-norm genoemd, voor alle medewerkers in de gezondheidszorg gaan gelden. Nu geldt dit in deze sector alleen nog voor bestuurders. Tot slot maakt de partij zich hard om alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt op basis van bijvoorbeeld naam, postcode, geslacht, zwangerschap, te bestrijden.

AANVULLENDE ARTIKELEN