Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

“Verklein verschil werknemer en zzp’er” zo zegt de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma  ‘Hoopvol realistisch’ . Voor wat betreft de CU betekent dat het verkleinen van de fiscale verschillen en de verschillen op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De CU wil “lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt personeel in (vaste) dienst te nemen. Minder risico’s afwentelen op de werkgever, zodat het ook daardoor aantrekkelijker wordt personeel in vaste dienst te nemen.

“Een effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid en fiscaal gedreven ondernemerschap begint met het verkleinen van het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers.”

De CU wil af van de Wet DBA en terug naar een (wat aangepaste) VAR.

Daarnaast wil de CU de belasting op arbeid fors verlagen.

Ook rond arbeidsongeschiktheid wil de CU de verschillen tussen werknemers en zzp’ers verkleinen. “Veel zelfstandigen zonder personeel (zzp) zijn nauwelijks verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Naast het feit dat dit grote risico’s met zich meebrengt, maakt dit zzp’ers ook goedkoper dan werknemers. Hierdoor ontstaat er een ongewenst, ongelijk speelveld op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie is daarom voor een verplichte verzekering voor zzp’ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte – met een wachttijd van 8 weken – die een inkomen op het bestaansminimum garandeert. Zzp’ers kunnen zich bijverzekeren tot de hoogte van hun inkomen.“

Het treffen van een pensioenregeling blijft de eigen verantwoordelijkheid van de zzp’er.

De CU wil “MKB-bedrijven in de praktijk meer mogelijkheden geven bij overheidsaanbestedingen en moeten alle overheden er zorg voor dragen dat het papierwerk daarbij tot een minimum wordt beperkt.”

AOV Verplichte basisverzekering voor alle werkenden
Pensioen Eigen verantwoordelijkheid zzp’ers
Wet DBA Terug naar de (iets aangepaste) VAR
Zelfstandigenaftrek Fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers verkleinen