Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Centraal in de visie van de SP is dat zzp’ers en werknemers elkaar niet zouden moeten mogen concurreren op kosten of tarief. De SP streeft dan ook naar  “een gelijk speelveld tussen zzp’er en werknemer door financiële prikkels weg te nemen.” Niet in een kabinetsperiode maar geleidelijk zodat zelfstandigen hun tarieven kunnen aanpassen.

Concreet betekent o.a. dat de SP dezelfde lasten en lusten wil bij werknemers en zzp’ers bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering “Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.” Dat ‘kunnen’ is voorlopig vrijwillig; op langere termijn voorziet de SP een koppeling met de zelfstandigenaftrek.

Verder schrijft de SP: “We willen voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt.”

Titel 3

Samenvatting standpunten

AOV Nu toegang tot WIA, op termijn gekoppeld aan zelfstandigenaftrek.
Pensioen Verhoging AOW, geen verplichting aanvullende verzekering.
Wet DBA Schijnconstructies vooral financieel oninteressant maken
Zelfstandigenaftrek Koppelen aan AOV en opbouw pensioen
Minimumtarief Ontduiking CAO lonen bestrijden

 

Uitwerking

Zzp’ers kunnen zich verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.

De SP wil (gestaag) de zelfstandigenaftrek ‘oormerken’ zodat dit fiscale voordeel ook daadwerkelijk besteed wordt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw.