INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

In haar verkiezingsprogramma ‘Nu de mensen’, komt de SP met stevige voorstellen om arbeidsmigratie terug te dringen. De partij wil ook een aov en pensioen voor zzp’ers.

De SP komt in haar verkiezingsprogramma met een aantal stevige voorstellen om arbeidsmigratie meer te reguleren. Zo wil de partij dat iedereen die in Nederland wil werken en geen staatsburger is, een werkvergunning moet hebben om hier aan de slag te gaan. Het aantal beschikbare werkvergunningen wordt per jaar aangepast. “Totdat dit op orde is, stoppen we tijdelijk met economische migratie” aldus de partij. 

Uitbuiting arbeidsmigranten aanpakken

“Mensen die gelijk werk doen, krijgen gelijke rechten, ongeacht het land van herkomst. We pakken uitbuiting van arbeidsmigranten hard aan. Werkgevers worden bij een vergunningsaanvraag verplicht om aan te tonen dat zij beslist mensen uit andere landen nodig hebben en voldoende en goede huisvesting beschikbaar is.” 

De maatregelen zijn volgens de SP nodig omdat “ongecontroleerde migratie op dit moment tot uitbuiting (leidt), tot leegloop van andere landen (de zogeheten ‘braindrain’) en tot ontworteling van gemeenschappen. Vooral de werkgevers profiteren van arbeidsmigratie, terwijl publieke voorzieningen en de volkshuisvesting onder druk staan.” Volgens de SP worden arbeidsmigranten ook regelmatig uitgebuit. 

Zzp’ers en sociale zekerheid 

De partij wil verder de sociale zekerheid voor zzp’ers verbeteren, zo wordt in het vrij beknopte verkiezingsprogramma van de SP duidelijk. Ze moeten onder meer het recht krijgen op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 

De partij van Lilian Marijnissen wil af van ‘gedwongen zzp’ers’. Deze komen volgens de SP voor in de bouw, de zorg en bedrijven zoals Uber en zijn vaak de dupe van uitbuiting, zo schrijft de partij. De SP wil ‘meer handhaven’ maar werkt in het programma – anders dan bijvoorbeeld PvdA/GL – niet uit of en op welke manier regels rond de inhuur van zzp zouden moeten worden veranderd. 

Pensioenwet terugdraaien  

De SP wil ‘alle vormen van onzekere arbeidscontracten’ en nulurencontracten afschaffen. Daarnaast moet het minimumloon omhoog naar 16 euro per uur en de inkomstenbelasting voor iedereen tot en met een modaal inkomen omlaag. De partij wil de nieuwe pensioenwet, volgens de SP een ‘casinopensioen’, terugdraaien. Daarnaast moet de aow-leeftijd verlaagd worden naar 65 jaar “zodat iedereen voortaan vanaf 65 jaar kan stoppen met werken.”

Aandacht voor het MKB 

Naast aandacht voor de werkenden met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt en een stevig standpunt over arbeidsmigratie, heeft de SP traditioneel ook relatief veel aandacht voor het (klein) MKB. “Het midden- en kleinbedrijf is ontzettend belangrijk voor onze economie. Lokale ondernemers krijgen meer hulp, bijvoorbeeld door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken en door betere bescherming tegen pandjesbazen en franchisegevers.” 

De socialisten willen het voor kleine en startende bedrijven makkelijker maken om te lenen met een nationale investeringsbank. Ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet wat de SP betreft omhoog, zodat het mkb kan investeren in de toekomst. De energiebelasting moet voor grootgebruikers omhoog en voor het mkb omlaag.

AANVULLENDE ARTIKELEN