Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Over de zzp’er schrijft de SGP het volgende:

Het verkleinen van de kloof tussen zelfstandigen en werknemers draagt bij aan een meer gezonde arbeidsmarkt. Jongeren komen dan eerder in aanmerking voor een vaste baan. En oudere werknemers worden minder als risico gezien en kunnen weer sneller aan de slag komen.

Het verkleinen van de kloof op de arbeidsmarkt moet gebeuren door het bevorderen van eerlijke concurrentie en basale sociale zekerheid, niet door subsidies om het in dienst nemen van werknemers te bevorderen, het vaststellen van minimumuurtarieven of het verbieden van de inzet van zzp’ers voor bepaalde werkzaamheden. De markt moet zelf op gezonder manier gaan werken. Dan wordt bijvoorbeeld vanzelf meer vermeden dat concurrentie onder het CAO-loon gevoerd wordt.

Door een basale bescherming van zzp’ers wordt voorkomen dat mensen noodgedwongen als zelfstandige starten. Of dat zij tegen te lage tarieven concurreren door zichzelf te benadelen bij voorzieningen voor ziekte of werkloosheid. Het gaat om een arbeidsmarkt waarop zowel sprake is van eerlijke kansen en concurrentie alsmede ruimte voor ondernemerschap. Nieuwe initiatieven moeten niet onnodig belemmerd worden.

Zzp’ers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een voorziening voor arbeidsongeschiktheid. Dat hoeft niet per se een verzekering te zijn. Ook op andere manieren kunnen zzp’ers een minimum aan sociale zekerheid opbouwen.  Zzp’ers moeten wel eerlijke kansen krijgen op een toereikende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De fiscale aftrek blijft voor alle zzp’ers beschikbaar, maar wordt meer gericht op de opstartfase. Wanneer zzp’ers financieel in de problemen komen, is ook voor hen de bijstand het aangewezen vangnet.

De positie van zzp’ers kan ook verbeterd worden doordat zij collectief hun belangen behartigen, met name in kwetsbare sectoren. Er komen echter geen extra verplichtingen tot deelname aan collectieve regelingen als een nationaal scholingsfonds. Ook als het gaat om normen voor vakmanschap is het niet aan de overheid om eigen inzichten op te leggen.

AOV Geen verplichte AOV, wel eerlijke kansen op een passende AOV
Pensioen Geen verplichting
Wet DBA
Zelfstandigenaftrek Hervorming zelfstandigenaftrek. Na een periode van vijf jaar worden deze meer in lijn gebracht met de belastingdruk voor werknemers, rekening houdend met de extra risico’s van ondernemers.
Minimumtarief Geen voorstander