INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

DENK wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Alleen onder strenge voorwaarden is een opt-out mogelijk.

DENK wil de negatieve effecten van excessieve arbeidsmigratie in bepaalde wijken tegengaan. Ook willen zij de aanbevelingen van de commissie Roemer opvolgen om uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan.

Daarnaast willen ze een vergunningsplicht voor uitzendbureaus om discriminatie aan te kunnen pakken.

De partij wil flexibilisering tegengaan: vast contract moet aantrekkelijker worden. Dit willen zij onder andere doen door werkgevers te ontzien en het tweede ziektejaar te collectiviseren. 

Om- en bijscholingsbudget als vervanging van het STAP-budget, specifiek voor praktisch opgeleiden en lage- en middeninkomens

AANVULLENDE ARTIKELEN