Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Het midden- en kleinbedrijf, daar moet meer aandacht voor komen volgens DENK. Want mkb’ers zijn de Nederlandse banenmotor. Ze zorgen voor 70% van de werkgelegenheid in de marktsector en voor 61% van het BBP. En om goed te kunnen draaien heeft die motor olie nodig. Nu worden er volgens DENK nog te veel kredietaanvragen van mkb’ers bij banken afgewezen. Deze ondernemers, zo zegt DENK, hebben meebetaald aan het redden van de banken maar krijgen nu van diezelfde banken geen krediet. Oftewel, de bankenbelasting moet omhoog. Dat geld kan dan weer mooi gebruikt worden om een Nationale Ondernemerskredietbank op te richten.

Verder moet de zzp’er een potje hebben voor zijn oude dag. Pensioenopbouw in eigen beheer moet gemakkelijker worden en de fiscale aantrekkelijkheid van het sparen voor een eigen pensioen moet vergroot worden.

DENK vindt het onverantwoord dat steeds meer mensen onverzekerd deelnemen aan de arbeidsmarkt. Verzekeren voor arbeidsongeschiktheid moet dus verplicht worden voor zzp’ers, vindt DENK. En de overheid moet zorgen dat het financieel haalbaar wordt.

De beginnende ondernemer kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Nu wordt binnen 5 jaar 40% van de nieuwe bedrijven opgedoekt. Van DENK krijgt daarom iedere startup een voucher van 750 euro waarmee belastingvrij diensten kunnen worden ingekocht. Of dat het verschil maakt kun je je sterk afvragen. Mkb’ers moeten zo veel mogelijk ondersteund worden in hun groei en werk met belastingvoordelen. Om te beginnen een verhoging van de mkb winstvrijstelling en verruiming van de kleineondernemersregeling.

AOV Verplichte verzekering voor alle zzp’ers
Pensioen Eigen verantwoordelijkheid. Fiscale mogelijkheden verruimen.
Wet DBA
Zelfstandigenaftrek Geen verandering. Starterscheck, verhoging MKB winstvrijstelling.