INTRODUCTIE

Website
Volledig programma

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen over deze partij.

Standpunten ZZP & Arbeidsmarkt

Belang Van Nederland (BVNL) publiceerde als eerste partij een verkiezingsprogramma. De partij van lijsttrekker Wybren van Haga heeft een stevige paragraaf over de arbeidsmarkt en het zzp-dossier. Daarin pleit BVNL onder andere om de VAR weer in te voeren.

Belang van Nederland (BVNL) presenteert als eerste politieke partij een verkiezingsprogramma voor 2023. Daarin presenteert de partij van lijsttrekker Wybren van Haga zich nadrukkelijk als een ondernemerspartij. “BVNL ziet het mkb en zzp’ers als de motor van de Nederlandse economie, omdat zij verantwoordelijk zijn voor 80% van alle banen. BVNL ziet het als de kerntaak van de overheid om de juiste omgeving te scheppen waarin bedrijven in optimale omstandigheden kunnen opereren, produceren en innoveren.”

BVNL omschrijft zichzelf als een economisch rechtse partij die ‘de goede kanten van het barmhartig kapitalisme omarmt’. BVNL is ‘klassiek liberaal’ en wil zich hard maken voor ‘de vrijheid van het individu’. Daarom wil de partij het vestigingsklimaat aanzienlijk verbeteren en vindt de partij dat de overheid zich minder moet bemoeien met ondernemers.

Minder regels en belastingen

In de paragraaf over Economie, Bedrijfsleven en Sociale Zaken komt BVNL met een aantal
concrete voorstellen voor het mkb en zzp’ers. Zo wil de partij lagere belastingen voor ondernemers, minder overheidsbemoeienis, lage energiekosten en soepeler arbeidsrecht.

Minder regels en bureaucratie voor ondernemers zijn prioriteiten voor BVNL. De partij streeft ernaar regelgeving “niet strenger te maken dan het gemiddelde binnen de Europese Unie”. De partij wil minder hoge belastingen, maar daartegenover staan ook minder subsidies voor ondernemers.

Oplossing Wet DBA: terug naar de VAR

Wat betreft zzp’ers wil BVNL de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) opnieuw invoeren. Deze bestond tot 2016. Het was een verklaring waarmee de Belastingdienst beoordeelde of een opdrachtgever verplicht was om loonbelasting en sociale premies te betalen over het werk van een ingehuurde zzp’er. De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) verving de VAR, maar die wet bleek onwerkbaar. Er is tot op heden geen oplossing.

Verder wil BVNL dat de overheid geen zzp’ers meer inhuurt met een tarief boven de 100 euro per uur. Op dit moment is het maximumuurtarief voor inhuur 212 euro.

Soepeler ontslagrecht, hoger minimumloon

Voor het mkb wil BVNL het ontslagrecht versoepelen, de verplichte transitievergoeding afschaffen en het maximaal aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten uitbreiden naar drie voor een maximale tijd van drie jaar. Dat wil zeggen dat een werknemer daarna automatisch recht heeft op een vast contract. Nu is dat maximaal twee jaar.

De doorbetaling bij ziekte van een werknemer wil de partij terugbrengen van twee jaar naar zes maanden. BVNL wil ook het oude pensioenstelsel behouden. Het minimumloon en het minimumjeugdloon moeten wat de partij omhoog naar 14 euro, maar de kosten voor werkgevers mogen daarbij nauwelijks stijgen.

Het volledige programma van BVNL is hier te vinden.

AANVULLENDE ARTIKELEN