Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

De VVD start de paragraaf ‘Werk’ van haar programma met de constatering dat er door starre wet- en regelgeving steeds minder vaste banen worden aangeboden. Daardoor kan de toekomst onzeker worden. Terwijl er juist behoefte is aan werkzekerheid. “Werkzekerheid waarbij je niet noodgedwongen zelfstandig of flexibel moet werken, maar ook niet in een vast contract wordt gedwongen als je juist behoefte hebt aan flexibiliteit. En waarbij er altijd steun voor je is wanneer het even tegenzit en je onverhoopt niet aan de slag kunt.” 

De VVD wil problemen op de zzp-markt als schijnzelfstandigenheid, gedwongen ondernemerschap en lage tarieven vooral oplossen door het werkgeverschap weer aantrekkelijker te maken. Onder andere door cao’s niet meer bindend te verklaren en afscheid nemen gemakkelijker te maken. Daarbij moet het weer mogelijk worden om langer via tijdelijke flexcontracten te werken, als reactie op de bekritiseerde WWZ.

Over de ‘ondernemers zonder personeel (zzp’ers)’ schrijft de VVD dat zij meer ruimte verdienen:  “Een groeiende groep mensen wil namelijk juist niet in dienst van een bedrijf zijn en begint daarom als zzp’er bewust voor zichzelf. Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen.”  

De VVD wil geen verplichte verzekeringen voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. “Als zzp’er moet je daarom ook zelf kunnen bepalen waarvoor én hoe je je wilt verzekeren. Voor wie dit zelf wil regelen, is er de zelfstandigenaftrek.” Dat geldt voor de VVD ook voor pensioen.

Over de Wet DBA schrijft de VVD: “De Belastingdienst moet zekerheid en duidelijkheid bieden en schijnzelfstandigheid aanpakken, maar echte ondernemers vooral niet in de weg zitten. Wij willen dat voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever vooraf duidelijk is onder welke voorwaarden de opdrachtnemer als zzp’er aan de slag kan.”  

Samenvatting standpunten

 

AOV Geen verplichte AOV. Overweegt koppeling behoud zelfstandigenaftrek met AOV voor starters met beperkte omzet.
Pensioen Geen verplichting.
Wet DBA Aanpassen.
Zelfstandigenaftrek
Minimumtarief Geen voorstander

 

Uitwerking

Met betrekking tot de Wet DBA wil de VVD wil de uitkomsten van een commissie afwachten die alternatieve criteria voor de wet aan het inventariseren is. Verder wil de VVD schijnconstructies vooral tegen gaan door werkgeverschap aantrekkelijker te maken.