Zelfstandigen zonder personeel hebben een aantal fiscale voordelen die werknemers niet hebben. Voor zzp’ers met een eenmanszaak (dat is ongeveer 80% van alle zzp’ers) is er de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling. 

Veel partijen willen dat het fiscale verschil tussen verschillende groepen werkenden (werknemers, uitzendkrachten, zelfstandig ondernemers) kleiner wordt of zelfs helemaal verdwijnt. 

Zo is er al beleid ingezet om de zelfstandigenaftrek in een aantal jaar flink af te bouwen (met brede steun in de Tweede Kamer). Recentelijk werd ook nog afgesproken dat de MKB winstvrijstelling wordt verlaagd. 

Veel partijen blijven stil over dit onderwerp. Toch volgt hier een overzicht over wat partijen in petto hebben op het terrein van belastingen, voor zelfstandigen en vooral alle werkenden. 

Een overzicht van alle standpunten per partij

VVD
  • Ook moeten zelfstandigen meer mogelijkheden krijgen om te sparen voor pensioen door het fiscaal voordeliger te maken.
D66
  • D66 wil de fiscale en sociale zekerheidvserschillen verkleinen. Dit willen zij doen door de belasting op inkomsten uit ondernemingen te verhogen en de winstvrijstelling van het mkb te maximeren. 
  • De zelfstandigenaftrek wordt omgevormd naar een urenvoordeel voor alle werkenden die meer dan drie dagen per week werken. 
GL/PvdA PvdA/GL heeft eerder gepleit om de zelfstandigenaftrek geheel te stoppen 
PVV
CDA
SP
FVD
  • De partij pleit voor een ‘rechtvaardiger belastingstelsel’, waarbij “(meer) werken altijd moet lonen.”
  • FvD wil  de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers verhogen naar €15.000. Ook moet de fiscale regelgeving voor zzp’ers vereenvoudigd worden door een hogere belastingvrije voet (voor iedereen)
PvdD
CU
Volt
JA21
SGP
  • De SGP wil dat er meer aandacht moet komen komen voor de koopkracht van zzp’ers: de fiscale behandeling van zzp’ers en werknemers moet beter op elkaar afgestemd worden. 
  • In een motie heeft SGP opgeroepen naar een onderzoek over de effecten van de afbouw van de zelfstandigenaftrek 
DENK
50PLUS
BBB De partij wil het verschil in belastingdruk tussen het aannemen van personeel en het inhuren van zzp’ers verkleinen, om vaste contracten aantrekkelijker te maken.
BIJ1
Piratenpartij – De Groenen De Piratenpartij pleit voor een onvoorwaardelijk basisinkomen
BVNL Lagere belastingen voor zzp’ers, maar daardoor ook minder hoge subsidies.
NSC NSC wil dat de fiscale en sociale behandeling van medewerkers, uitzendkrachten en zelfstandigen zoveel mogelijk gelijk wordt getrokken. 
Splinter
LP (libertaire partij)
LEF
Samen voor Nederland Samen voor Nederland wil het belastingstelsel en sociale zekerheidssysteem vereenvoudigen: dit zou de complexiteit verminderen. Daardoor zou het kosten besparen
Nederland met een PLAN De schuldenlast die is opgebouwd tijdens de corona lockdowns moet gedeeltelijk kwijtgescholden worden.
PartijvdSport
Politieke Partij voor Basisinkomen De Politieke Partij voor Basisinkomen wil een basisinkomen voor iedereen

ARTIKELEN OVER DIT THEMA

OVERIG NIEUWS