De toekomst van de arbeidsmarkt: jongerenpartijen aan het woord

Om de arbeidsmarkt van morgen te kunnen inschatten, moet je goed luisteren naar de jongerenbewegingen van politieke partijen. Daarom heeft ZipConomy een reeks interviews gemaakt met de voorzitters van de jongerenbewegingen.

‘Hey, eigenlijk ben je gewoon iemand in loondienst’

Thijme Hoffmann, voorzitter van DWARS, jongerenpartij van GroenLinks

Thijme Hoffmann, voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, benadrukt dat de overheid niet alleen economisch naar personeelstekorten moet kijken. Hoffmann pleit voor het stimuleren van arbeidsomstandigheden door onder andere vaste contracten te bevorderen. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van bedrijven zoals Temper, die, hoewel ze als facilitators fungeren, bijdragen aan de onzekerheid van jongeren in flexwerk.

“Als je in een soort schijnwerkelijkheid wordt voorgehouden dat je zelfstandige bent, terwijl je eigenlijk bepaalde arbeidsvoorwaarden hoort te krijgen, een bepaalde zekerheid, dan mag Temper eerlijk zijn en zeggen: ‘Hey, eigenlijk ben je gewoon iemand in loondienst’,” zegt Hoffmann.

Hoffmann beklemtoont de noodzaak van langdurige contracten, waarbij goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een passend loon, essentieel zijn. Hij benadrukt de behoefte aan stabiliteit voor jongeren, met name gezien de inflatie en de uitdagingen die zij ondervinden door stijgende kosten in levensonderhoud.

“Arbeidsvoorwaarden moeten in de basis gewoon goed geregeld zijn.” En dat begint bij een goed loon, vindt Hoffmann. “Zeker met de inflatie van de afgelopen jaren.”

  • Lees het hele interview met DWARS voorzitter Thijme Hoffman hier.

“Ik denk dat we misschien iets te ver zijn doorgeslagen in het flexwerk”

Kevin Klinkspoor, voorzitter CDJA, jongerenpartij van het CDA

Kevin Klinkspoor, voorzitter van het CDJA (jongerenpartij van CDA), benadrukt dat jongeren, ondanks uitdagingen zoals flexcontracten, een sterke behoefte hebben aan zekerheid en vastigheid in hun leven.

“Ik denk dat we misschien iets te ver zijn doorgeslagen in het flexwerk. Daarom kunnen we ons ook vinden in de reactie van het CDA. Hier moeten we iets aan veranderen, want deze situatie is onwenselijk,” vertelt Klinkspoor. In de zorg gaat het vaak fout, waar juist de mensen met vaste contracten regelmatig in het weekend en ’s avonds moeten werken. Dat komt volgens hen omdat collega’s die voor zelfstandig ondernemerschap kiezen veeleisend zijn in de diensten die ze wel en niet willen doen.

Klinkspoor merkt ook op dat er erg veel behoefte is aan zekerheid voor jongeren. “Er is heel erg veel behoefte aan een vorm van vastigheid. Hierdoor heb je zekerheid waarop je kunt staan en dus ook je leven op kunt voortbouwen.”

Dit komt volgens het CDJA mede door de grote hoeveelheid uitdagingen voor de volgende generatie: het klimaatprobleem, de hoge studieschulden, de krappe woningmarkt. “Wij analyseren de giftige cocktail aan factoren die deze generatie tegenzitten. Het flexibele contract zien we als onderdeel van de factoren die wij als onmenselijk beschouwen voor deze generatie.”

Klinkspoor wijst erop dat het CDJA maatregelen overweegt, zoals het zakelijk aflossen van studieschulden door werkgevers, om ‘kansen te creëren voor een generatie die weinig perspectieven heeft en weinig kansen ziet’.

  • Lees het hele interview met CDJA voorzitter Kevin Klinkspoor hier.

“Het beeld dat jongeren niet meer verlangen naar een vaste baan herken ik niet direct bij mezelf”

Evert Manders, persvoorlichter, en Elise Stroop, politiek secretaris van Jonge Democraten, jongerenpartij van D66

De Jonge Democraten benadrukken de behoefte van jongeren aan vaste banen voor meer financiële zekerheid, vooral in tijden van stijgende studiekosten. In een interview met Evert Manders, persvoorlichter, en Elise Stroop, politiek secretaris, delen ze hun standpunten over de arbeidsmarkt.

“Het beeld dat jongeren niet meer verlangen naar een vaste baan herken ik niet direct bij mezelf,” zegt Evert Manders. “Integendeel, ik zie om me heen juist veel jongeren die op zijn naar meer zekerheid. De vervijfvoudiging van rente op studieschulden bijvoorbeeld, legt een extra last op jongeren. Daardoor neemt de behoefte aan zekerheid in werk toe.”

Jonge Democraten onderstrepen de nadelige effecten van flexibele contracten en schijnzelfstandigheid op jongeren. Ze benadrukken dat een vast contract niet alleen zekerheid biedt aan werknemers, maar ook voordelen oplevert voor werkgevers door een betere relatie en betrokkenheid.

“Dat is nou juist een vast contract: zekerheid bieden. Als organisatie bieden wij iets aan jou, en omgekeerd bied jij iets aan ons. Ik geloof echt dat wanneer je een goede relatie hebt met je werkplek, je je meer gebonden voelt en harder werkt voor het bedrijf. Het is een langetermijninvestering voor zowel de werkgever als de werknemer.”

Desondanks blijven de Jonge Democraten positief over het nulurencontract. “Veel jongeren hebben namelijk studeren als hoofdactiviteit en werken daarnaast als bijbaan. Voor hen blijft het mogelijk om een oproepcontract aan te gaan,” vertelt Stroop. Die uitzondering is volgens Jonge Democraten gunstig voor jongeren zelf én voor het mkb. “Een pool jongeren die je kan oproepen wanneer je wil, wanneer er werk te doen is en wanneer jongeren tijd hebben. Dat is goed voor beide partijen.”

Over het voorstel voor de nieuwe wet VBAR zijn de Jonge Democraten minder positief. “Wij zijn voorstander van het aanpakken van schijnzelfstandigheid en het opstellen van regels voor de inzet van zzp’ers, maar dan moeten deze regels wel helder zijn en daadwerkelijk problemen oplossen, geen extra onduidelijkheid creëren.”

  • Lees het hele interview met Jonge Democraten persvoorlichter Evert Manders en politiek secretaris Elise Stroop hier.

“Dan kan je tegen je werkgever zeggen: ik heb een nuluren contract, toedeledokie.”

Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD, jongerenpartij van VVD

De JOVD, de jongerenpartij van de VVD, stelt voor om personeelstekorten aan te pakken met een nieuw arbeidscontract dat het verschil tussen flexibele en vaste contracten overbrugt. Volgens Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD, moet de overheid niet overmatig investeren in het stimuleren van opleidingen voor tekortbanen. “Als overheid moet je er niet te veel tegenaan zetten. Het kan ook zo zijn dat de behoefte om er iets mee te doen beperkt is,” vertelt Bresser. Hij benadrukt dat de oplossing ligt in het verkleinen van het verschil tussen vaste en flexibele contracten.

Desondanks blijft de JOVD voorstander van het nulurencontract. Het is ideaal voor jongeren met een bijbaan, vooral tijdens tentamenperiodes of andere verplichtingen. “Dan kan je tegen je werkgever zeggen: ik heb een nulurencontract, toedeledokie.”

Toch is enige bescherming tegen misbruik door werkgevers noodzakelijk, met name bij bedrijven zoals The Sales Unit en Pepperminds, die sociale constructen gebruiken om werknemers aan te sturen. “Het is niet langer je baas; het is je vriend Bas. Formeel gezien is hij je baas, maar hij vraagt niet of je extra uren kunt werken. Nee, Bas vraagt of je hem even kunt helpen om een dagje extra te werken.”

  • Lees het hele interview met JOVD voorzitter Mauk Bresser hier.

Related Articles

laatste artikelen

TWITTER

Gezocht => zie https://www.zipconomy.nl/werken-bij-zipconomy/ (en wie het wordt of wie iemand weet die het wordt mag een training volgen bij de @Bladendokter ;)

Knip de door min @karienvangennip (aangekondigde) Wet VBAR in tweeen. Dat komt er sneller een oplossing voor kwetsbare zzp'ers, stelt @hugojanruts. Goed idee @TvOostenbruggen @AnneMarijke1971 @ThierryAartsen @leondejong @bartvankent @mpatijn @MonaKeijzer ?

De uitslag onder zelfstandig professionals geeft ander beeld dan landelijk. Maar ook daar flinke verschuivingen tov vergelijkbaar ZIP-onderzoek in 2017: VVD grootste, Volt verrassende no 2. , NSC op 3 en PvdA/GL op nu 4. (fors verlies D66 en CDA). Lees meer=>…

Meer laden