Visie artikel Steven van Weyenberg (D66): geef zelfstandigen de ruimte!

Steven van Weyenberg is lid Lid Tweede Kamer voor D66. Hij is o.a. woordvoerder over de zzp-dossiers.

Steeds meer mensen kiezen voor de vrijheid van het zelfstandig ondernemen. De meeste van hen zijn zeer tevreden, over hun vrijheid, hun werk en de ruimte om werk en privé goed te combineren. D66 wil dat deze zzp’ers maximaal de ruimte krijgen om te ondernemen, zonder een strak keurslijf van onnodige regels. Mensen die het lef hebben om voor eigen rekening en risico aan de slag te gaan, zijn met hun flexibiliteit en specifieke kennis onmisbaar voor de economie. D66 koestert deze zzp’ers. Tegelijkertijd zijn sommige zzp’ers kwetsbaar. Zij hebben problemen om zich te verzekeren, pensioen op te bouwen, zouden soms liever als werknemer aan de slag willen.  Wij willen hen meer kansen bieden.

Niet alleen plannen, ook resultaten

Als zelfstandige kun je rekenen op D66. Niet alleen vanwege onze plannen, ook vanwege onze resultaten. Want partijen kunnen wel hard roepen dat ze de belastingen voor zzp’ers niet verhogen, die belofte waarmaken is een ander verhaal. Zo verhoogde de VVD in het regeerakkoord met de PvdA de belastingen voor zzp’ers toch opeens met 500 miljoen euro. Gelukkig hebben wij die zzp-boete van ruim 500 euro per zzp’er weten te voorkomen in de afspraken die wij met het kabinet maakten. Ook nu zijn er weer partijen die de belastingen voor zzp’ers willen verhogen. Op die manier willen zij het verschil met werknemers kleiner maken. Dat vinden wij de verkeerde redenering. Als de belasting voor werknemers te hoog is, moeten we die belasting verlagen. Niet de belasting voor zzp’ers verhogen.

D66 wil het ook gemakkelijker maken om je vrijwillig te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of om pensioen op te bouwen. Dankzij ons is het al niet meer nodig om je opgebouwde pensioen op te eten als je onverhoopt in de bijstand komt, zoals dat tot 2015 het geval was. De volgende stap is de introductie van persoonlijke pensioenpotjes. Daarmee maken we het ook voor zzp’ers gemakkelijker om vrijwillig pensioen op te bouwen. We houden we de voordelen van collectief beleggen, maar je kunt onafhankelijk van waar of hoe je werkt, pensioen opbouwen. Bij arbeidsongeschiktheid willen we er voor zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te verzekeren tegen een betaalbare premie. Wie zich niet wil verzekeren, hoeft dat niet. Maar wie wel een verzekering wil, moet de zekerheid hebben dat hij betaalbaar ergens terecht kan.

Snelle oplossing wet DBA

Erg belangrijk is een snelle oplossing voor het debacle van de wet DBA. Die wet zou schijnzelfstandigheid moeten aanpakken. Maar in sectoren waar de status van veel zelfstandigen twijfelachtig is, zoals de pakketbezorging, werden moeiteloos modelovereenkomsten gesloten. Tegelijkertijd raken duidelijke zelfstandigen, zoals cameramensen en IT-professionals, opdrachten kwijt. Helaas wilde het kabinet niet luisteren, toen D66-senator Alexander Rinnooy Kan waarschuwde voor deze gevolgen. Ook bij VVD, PvdA, CDA en PVV vond zijn pleidooi om de wet niet in te voeren geen weerklank. Een jaar later blijkt dat er slechts zeven kwaadwillende opdrachtgevers in beeld zijn. Maar het is nu wel een chaos bij de Belastingdienst, 122.000 zzp’ers hebben opdrachten verloren en de wet wordt niet meer gehandhaafd. Niemand weet waar hij aan toe is.

Helaas is deze schade niet eenvoudig te herstellen. Daarvoor is te veel kapot gemaakt. D66 wil een oplossing waarin zelfstandig ondernemen niet langer de uitzondering is en werknemerschap de norm. Je moet zelf kunnen kiezen om als zelfstandige, voor eigen rekening en risico, aan de  slag te gaan. Daarom willen wij zo snel mogelijk een sterk versimpelde verklaring invoeren waarmee zelfstandigen hun status kunnen bevestigen – een zelfstandigenverklaring. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en kiezen we voor minder bureaucratie.

Tegelijkertijd willen wij een geloofwaardige aanpak van schijnzelfstandigheid. Van opdrachtgevers die de regels misbruiken om het werk zo goedkoop mogelijk te laten doen, hebben ook goedwillende ondernemers last. Een race naar de bodem tussen laagbetaalde werknemers en laagbetaalde zzp’ers moeten we voorkomen. Daarom wil D66 meer ruimte voor zzp’ers om de krachten te bundelen en als collectief te onderhandelen met opdrachtgevers. Ook maken we het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door de belastingen te verlagen, de risico’s bij ziekte te verminderen en het ontslagrecht te moderniseren. Wij vinden dat je zelf moet kunnen kiezen wat het beste bij je past. De ene persoon kiest dan voor zelfstandig ondernemen, de ander wil liever in loondienst. Beide opties moeten beschikbaar zijn. Dus maken wij zowel zelfstandig ondernemerschap als werknemerschap aantrekkelijker.

15 maart

Op 15 maart staat er veel op het spel. Kies je voor een partij die zzp’ers vooral ziet als een bedreiging? Stem dan niet op D66.

Maar als je in vrijheid wilt ondernemen, je eigen keuzes wilt maken en zonder belemmeringen aan de slag wilt, dan ben je bij D66 aan het juiste adres!

Dat zie je niet alleen aan onze plannen, maar ook aan onze daden in de afgelopen vier jaar.

Related Articles

laatste artikelen

TWITTER

Gezocht => zie https://www.zipconomy.nl/werken-bij-zipconomy/ (en wie het wordt of wie iemand weet die het wordt mag een training volgen bij de @Bladendokter ;)

Knip de door min @karienvangennip (aangekondigde) Wet VBAR in tweeen. Dat komt er sneller een oplossing voor kwetsbare zzp'ers, stelt @hugojanruts. Goed idee @TvOostenbruggen @AnneMarijke1971 @ThierryAartsen @leondejong @bartvankent @mpatijn @MonaKeijzer ?

De uitslag onder zelfstandig professionals geeft ander beeld dan landelijk. Maar ook daar flinke verschuivingen tov vergelijkbaar ZIP-onderzoek in 2017: VVD grootste, Volt verrassende no 2. , NSC op 3 en PvdA/GL op nu 4. (fors verlies D66 en CDA). Lees meer=>…

Meer laden