Denis Maessen (PZO): 10 punten voor een beter klimaat voor de zelfstandig ondernemer

Denis Maessen is voorzitter van het Platform Zelfstandige Ondernemers, de vereniging die zich inzet voor de belangen van zzp’ers in Den Haag, de SER en Europa.

Met de verkiezingen voor de deur barst de strijd om de zzp’er los. Jij, als zzp’er kiest in vrijheid voor het ondernemerschap en je moet nu stemmen voor jouw toekomst als ondernemer. Daarom ontwikkelen we samen met andere (zzp) organisaties dit Kieskompas.  Op de website ZZPkiest.nu kun je direct zien wat de standpunten zijn over kwesties die jou aangaan.

“Zzp’ers zien als ondernemer, dat moet leidend zijn”, zo verkondigt Denis Maessen, voorzitter van het Platform Zelfstandige Ondernemers, de vereniging die zich inzet voor de belangen van zzp’ers in Den Haag, de SER en Europa. Hij vervolgt: “Ze maar steeds in het keurslijf van de werknemer stoppen, is een verkeerde benadering. Wij zijn ervan overtuigd dat we door stimulering van ondernemerschap de arbeidsmarkt en economie verder brengen.

De stem van de ondernemer is belangrijk en daar hoort ook de stem van de zzp’ers bij. Wij staan voor het ondernemerschap van de zzp’er. Onze standpunten laten dat zien. Wij zetten onze lobby in op standpunten die de zzp’ers in Nederland moeten helpen bij het op vrijwillige basis, voor eigen rekening en risico, hun ondernemerschap nóg beter te kunnen invullen. De zzp’er moet als een vast gegeven geaccepteerd worden. Daar maken we ons hard voor.”

Meepraten is bij ons van belang. Onze leden vertellen ons welke standpunten zij van belang vinden.

Bij deze verkiezingen zetten wij in op de volgende standpunten:

 

  1. De zzp’er levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie

Geen overheidsbemoeienis waar dit niet noodzakelijk is.

 

  1. Geen verplichte voorzieningen

Wij vinden dat we jou geen verplichte financiële voorzieningen moeten opleggen. Dat strookt niet met vrijheid van ondernemerschap. Dit betekent het zelf regelen van jouw eigen financiële zaken en zorgen voor economische zelfstandigheid.

a. Geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is een zaak van de ondernemer om zijn risico’s in te schatten. Wij zijn voor een toegankelijke en betaalbare AOV.

b. Pensioen vrijheid blijft

Wij zien niets in verplichte pensioenopbouw, maar er moet wel een goede ZZP-pensioenregeling zijn voor hen die dat willen.

 

  1. Nieuwe visie op arbeid

De Arbeidswet uit 1907 is gedateerd. Politici lossen dit op met allerlei maatregelen, die voor jou vaak belemmerend werken. Blijven denken in oude kaders en contractvormen dragen niet bij aan arbeidsparticipatie van iedereen. Vast, flexibel, los werk, de discussies lopen door elkaar en worden met elkaar verbonden. Zeker niet altijd ten voordele van jou als zzp’er. Daarom moeten we nieuwe wegen uitvinden en op een nieuwe manier naar “werk” kijken.

 

  1. Eerlijke tarieven

Minimumtarieven helpen het ondernemerschap om zeep.  We hebben oog voor zzp’ers die werken in branches waar een lage tariefstructuur gehanteerd wordt. We lossen dat niet op met het inbedden van verplichte zekerheden en vaststellen van minimumtarieven. Opdrachtgevers moeten bereid zijn eerlijke tarieven te betalen. Daardoor kunnen alle kosten, waaronder een AOV, worden betaald én een buffer worden opgebouwd voor een periode waarin er minder werk is.  De overheid dient als grootste opdrachtgever voor zzp’ers daarin het voortouw te nemen.

 

  1. Behoud Zelfstandigenaftrek

Handhaaf de Zelfstandigenaftrek. Deze is voor jou een belangrijke compensatie en bedoeld om jouw eigen sociale voorzieningen te kunnen betalen.

 

  1. Houd zzp’ers uit CAO afspraken

Zelfstandige ondernemers horen niet thuis in collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers.

 

  1. Los het armoedevraagstuk bij zzp’ers op door specifieke maatregelen voor deze groep

Tref niet alle zzp’ers met verplichte regelingen, die daar geen behoefte aan en noodzaak voor hebben.

 

  1. Geef de zzp’er een ondernemersstatus

Geen fiscale “wat niet” term maar een “wat wel” term.  We willen een gedegen oplossing voor de schijnzelfstandigheid en de wet DBA.

 

  1. Laat de zzp’er de vrije keuze om samenwerkingen aan te gaan

Maak de samenwerkingen tussen zzp’ers fiscaal beter mogelijk.

 

  1. Toegankelijke aanbestedingsprocedures bij de overheid

Toegankelijke aanbestedingsprocedures voor (samenwerkingsverbanden) van zzp’ers dragen bij aan economische zelfstandigheid. Bij aanbestedende diensten moet ook duidelijk worden dat zzp’ers serieus kunnen meedoen in aanbestedingstrajecten.

 

Related Articles

laatste artikelen

TWITTER

Gezocht => zie https://www.zipconomy.nl/werken-bij-zipconomy/ (en wie het wordt of wie iemand weet die het wordt mag een training volgen bij de @Bladendokter ;)

Knip de door min @karienvangennip (aangekondigde) Wet VBAR in tweeen. Dat komt er sneller een oplossing voor kwetsbare zzp'ers, stelt @hugojanruts. Goed idee @TvOostenbruggen @AnneMarijke1971 @ThierryAartsen @leondejong @bartvankent @mpatijn @MonaKeijzer ?

De uitslag onder zelfstandig professionals geeft ander beeld dan landelijk. Maar ook daar flinke verschuivingen tov vergelijkbaar ZIP-onderzoek in 2017: VVD grootste, Volt verrassende no 2. , NSC op 3 en PvdA/GL op nu 4. (fors verlies D66 en CDA). Lees meer=>…

Meer laden