Nico Drost (CU): “ZZP‘ers hebben maar één personeelslid, daar moeten ze goed voor zorgen.”

Nico Drost, kandidaat kamerlid voor de Christen Unie, wil een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op basisniveau waarbij iedereen hetzelfde bedrag betaalt.

Je vindt dat er bij het zzp-schap bepaalde rechten en plichten horen?

“Zzp’ers hebben één personeelslid, dat zijn ze zelf. Daar moeten ze goed voor zorgen. Ik vind het dan ook belangrijk dat zij zich goed verzekeren tegen een betaalbare premie. Er mag geen oneerlijke concurrentie zijn tussen zzp’ers die hun verzekering netjes regelen en diegene die dat niet doen en daarom met lagere prijzen kunnen werken.”

 

Een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op basisniveau?

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in Nederland werkt ook verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. Het is niet terecht als zelfstandigen aankloppen bij de overheid als ze arbeidsongeschikt raken. Daarom streven we naar een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op basisniveau. Daarbij moet er wel een toelatingsplicht voor de verzekeraars zijn. En het moet betaalbaar zijn voor iedereen – daarom is die collectiviteit zo belangrijk. Zzp’ers zijn nu wel in staat zich te verzekeren maar je ziet dat het en masse niet gebeurt. Wij vinden een extra stok achter de deur geen probleem.”

 

Hoe zal deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering eruit gaan zien?

“Waarschijnlijk zal iedereen een vast bedrag betalen, en iedereen op dezelfde manier worden uitgekeerd. Die kosten moeten worden doorberekend in de tarieven van zzp’ers. Daarmee voorkom je schijnzelfstandigheid waarbij bedrijven tarieven betalen waarbij het niet meer mogelijk is voor mensen om zich te verzekeren.”

 

Moet pensioen ook collectief en verplicht worden?

“We vinden dat ondernemers en zzp’ers zelf hun pensioen mogen regelen. Daarbij willen we een persoonlijk pensioenpotje voor iedereen. Waarbij het mogelijk is om, als je zelfstandige wordt, je pensioenpotje mee te nemen. Andersom, als je weer werknemer wordt dat je jouw pensioenpotje ook weer mee kunt nemen. Op die manier kun je flexibel zijn in hoe je zelf met je pensioen wilt omgaan.”

 

Vinden jullie dat er minimumtarieven moeten worden afgesproken?

“Wij zijn niet voor het vaststellen van tarieven aan de onderkant. We zijn er wel voor dat zzp’ers samen een prijs kunnen vaststellen met opdrachtgevers en de verenigingen voor zelfstandigen. Bijvoorbeeld boeren zouden collectief in prijsonderhandelingen met afnemers kunnen gaan om prijzen te bedingen die goed zijn voor hun bedrijf.”

 

De ChristenUnie wil nu niet aan de zelfstandigenaftrek sleutelen?

“We laten de zelfstandigenaftrek ongemoeid. Omdat het mensen de kans geeft om bijvoorbeeld te investeren in hun pensioen. Wij komen wel met een rigoureus voorstel om ons belastingstelsel te hervormen. Een simpeler systeem dat eerlijker is, waarbij arbeid goedkoper is en het voor bedrijven gemakkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Daarom willen een heel eenvoudig twee schijven stelsel. De eerste schijf 30-35% tot 70.000 inkomen. En daarboven 49%. Daarbij willen we een aantal aftrekposten alleen toestaan in de eerste schijf. Dat leidt over de gehele breedte tot een lastenverlichting van 5 miljard voor alle werkenden in Nederland.”

 

De Wet DBA is volgens jullie mislukt en jullie stellen zelfs voor om terug naar de VAR te gaan?

“Ook wij willen schijnzelfstandigheid bestrijden en bedrijven aanpakken die mensen uitbuiten door ze te dwingen in een situatie van zelfstandigheid of 2/3 keer een flexcontract aanbieden, daarna afserveren en weer iemand anders binnenhalen. Maar de Wet DBA is met al die regels een juridisch en administratief gedrocht geworden. Dus voorlopig terug naar de VAR om ellende op korte termijn op te lossen en dan gaan we op zoek naar een meer structurele oplossing. Op deze manier geven we zzp’ers een volwaardige plek als ondernemer in onze arbeidsmarkt. En als je voor het MKB kunt zorgen dat arbeid goedkoper wordt en het voor werkgevers eenvoudiger wordt om mensen aan te nemen, dan zorg je er ook voor dat al die schijnconstructies minder worden.”

 

Hoe kijken jullie aan tegen de scholing van zelfstandigen?

“Wij willen investeren in het continu opleiden en bijscholen van mensen. Dan hebben we het vooral over werknemers. Zzp’ers hebben daar hun eigen verantwoordelijkheid in en nu al de mogelijkheid om dat soort kosten als bedrijfskosten te zien. Als je als zzp’er iets wil betekenen in jouw markt moet je je bijscholen maar dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf.”

 

Related Articles

laatste artikelen

TWITTER

Gezocht => zie https://www.zipconomy.nl/werken-bij-zipconomy/ (en wie het wordt of wie iemand weet die het wordt mag een training volgen bij de @Bladendokter ;)

Knip de door min @karienvangennip (aangekondigde) Wet VBAR in tweeen. Dat komt er sneller een oplossing voor kwetsbare zzp'ers, stelt @hugojanruts. Goed idee @TvOostenbruggen @AnneMarijke1971 @ThierryAartsen @leondejong @bartvankent @mpatijn @MonaKeijzer ?

De uitslag onder zelfstandig professionals geeft ander beeld dan landelijk. Maar ook daar flinke verschuivingen tov vergelijkbaar ZIP-onderzoek in 2017: VVD grootste, Volt verrassende no 2. , NSC op 3 en PvdA/GL op nu 4. (fors verlies D66 en CDA). Lees meer=>…

Meer laden