Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Samenvatting standpunten

AOV Geen verplichte AOV, wel eerlijke kansen op een passende AOV
Pensioen Geen verplichting, fors verhogen fiscale mogelijkheden tot pensioensparen
Wet DBA Direct afschaffen (meerdere opdrachtgevers of inkomen van 36.000 laat zien dat je ondernemer bent)
Zelfstandigenaftrek Urencriterium laten vallen

 

Uitwerking

De OndernemersPartij wil het sparen voor pensioen stimuleren door het verhogen van de belastingaftrek van circa 4500 euro tot maximaal 40.000 euro. Dit ‘teneinde de zelfstandige de mogelijkheid te bieden jaren van achterstand gedurende slechte jaren in goede jaren versneld weer in te halen.’

Met de oprichting van de Nederlandse Ondernemersbank wil de OP het mogelijk maken dat zelfstandigen zich verzekeren tegen WW. Tegen een premie die in verhouding gelijk staat aan het huidige werknemersdeel van vaste werknemers. De Ondernemers Partij kiest voor deze WW mogelijkheid voor ZZP-ers met een goedkopere verzekering en wel op basis van vrije keuze. Zij worden hiertoe niet verplicht.

De Ondernemerspartij zegt ook af te willen ‘van de urennorm voor zelfstandigen”, waar mee ze waarschijnlijk doelen op de urennorm van 1225 uur in relatie tot het aanspraak kunnen maken op de zelfstandigenaftrek.

De invoering van de Wet DBA is volgens de OP volkomen mislukt. De OP wil dat de Wet DBA dan ook onmiddellijk wordt afgeschaft. De Wet DBA  houdt volgens de OP zowel zzp’ers  als opdrachtgevers in grote onzekerheid. De OndernemersPartij is van mening dat alle zzp’ers vrij moeten kunnen ondernemen. “Een inschrijving bij de KvK, BTW nummer, meerdere opdrachtgevers of een inkomen van €36.000 euro of meer kwalificeert u wat ons betreft als een ondernemer.”