“ZZP” bij veel partijen ook zelfstandige mét personeel!

Veel politieke partijen hebben in hun programma’s speerpunten opgenomen ten aanzien van de positie van de zzp’er. Uit onderzoek door ZZPkiest.nu blijkt dat deze speerpunten veelal ook gevolgen hebben voor het MKB: de zelfstandigen mét personeel. Dit betreft zowel de fiscale behandeling, de pensioenopbouw als de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Inhoudelijk zijn deze bevindingen niet vreemd. We spreken immers over “zelfstandig ondernemers” – en juridisch en fiscaal is er geen onderscheid tussen zelfstandigen met en zonder personeel. Opvallend is echter dat deze maatregelen in de programma’s veelal worden benoemd vanuit de (arbeidsmarkt-)positie van “de zzp’er” – en een enkele keer geheel niet in het programma voorkomen. ZZPkiest.nu zet de gevolgen voor zelfstandigen zonder én met personeel op een rijtje.

Zelfstandigenaftrek koppelen aan de pensioenopbouw en AOV

Het CDA koppelt de hoogte van de zelfstandigenaftrek aan de pensioenopbouw. Dit geldt zowel voor de zelfstandige zónder als voor de zelfstandige mét personeel. Als toelichting geeft het CDA aan waarde-opbouw binnen de onderneming als goede, maar ook onzekere vorm van pensioenopbouw te zien. Daarom stelt de partij voor dat de laatste € 1.000 aan zelfstandigenaftrek alleen beschikbaar is voor zzp’ers die minimaal € 1.000 inleggen voor hun pensioen. Overigens geldt de ‘verplichting’ om enig extern pensioen op te bouwen pas vanaf een winst van € 20.000 per jaar.

De SP wil op termijn de zelfstandigenaftrek koppelen aan zowel de opbouw van pensioen als aan deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Desgevraagd bevestigt ook de SP dat dit voor álle zelfstandigen geldt – met en zonder personeel. Mahir Alkaya, zzp-woordvoerder van de SP : “Het wordt een voorwaardelijkheid systeem waarbij het beter regelen van sociale voorzieningen betekent dat je meer kunt aftrekken. Maar dat willen we geleidelijk doen, niet in één kabinetsperiode.”

Verplichte verzekering en pensioenopbouw

De PvdA heeft in haar programma opgenomen dat zzp’ers verplicht moeten deelnemen aan een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering op basisniveau met een winstafhankelijke premie. Daarnaast wil de PvdA dat de zzp’er – tot de sociale premiegrens – verplicht pensioen gaat opbouwen. Namens de PvdA bevestigt Mei Li Vos aan zzpkiest.nu dat deze verplichtingen inderdaad óók voor zelfstandigen mét personeel gelden.

Ook GroenLinks staat een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor. De premie zou door de overheid moeten worden gedragen. Deze verzekering, zoals ook meegenomen in de doorrekening van het CPB, is voor álle zelfstandigen (IB-ondernemers, dga’s en alle werkenden met resultaat uit overige werkzaamheden).

Het CDA streeft naar één verplichte ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. De vraag of deze verplichting ook geldt voor werkgevende zelfstandigen, vindt Pieter Heerma als onderdeel van nader overleg in de polder over de uitwerking van het plan.

MKB-winstvrijstelling

In de plannen van GroenLinks wordt de MKB-winstvrijstelling geheel afgeschaft. De PvdA wil de MKB-winstvrijstelling aftoppen op de Balkende-norm.

 

De bevindingen van ZZPkiest.nu bevestigen het belang om je breder te informeren dan de partijprogramma’s. Daar levert het ZZPKieskompas en alle informatie op de site ZZPkiest.nu een bijdrage aan.

Related Articles

laatste artikelen

TWITTER

Gezocht => zie https://www.zipconomy.nl/werken-bij-zipconomy/ (en wie het wordt of wie iemand weet die het wordt mag een training volgen bij de @Bladendokter ;)

Knip de door min @karienvangennip (aangekondigde) Wet VBAR in tweeen. Dat komt er sneller een oplossing voor kwetsbare zzp'ers, stelt @hugojanruts. Goed idee @TvOostenbruggen @AnneMarijke1971 @ThierryAartsen @leondejong @bartvankent @mpatijn @MonaKeijzer ?

De uitslag onder zelfstandig professionals geeft ander beeld dan landelijk. Maar ook daar flinke verschuivingen tov vergelijkbaar ZIP-onderzoek in 2017: VVD grootste, Volt verrassende no 2. , NSC op 3 en PvdA/GL op nu 4. (fors verlies D66 en CDA). Lees meer=>…

Meer laden