Wat betekent de verkiezingsuitslag voor ZZP’ers?

Eerste inventarisatie standpunten mogelijke coalitiepartijen

276

De leidende opinie is dat de verkiezingsuitslag leidt tot een kabinet van VVD, CDA en D66 – aangevuld met bijvoorbeeld GroenLinks of de ChristenUnie. Als eerste vingeroefening legt ZZPkiest.nu deze coalities langs de lat van het ZZP-Kieskompas. Waarover bestaat overeenstemming? Waar liggen de verschilpunten? Hoe verhoudt zich dit tot de voorkeuren van de ZZP’er?

In bijgaande verkenning de cijfers en de standpunten! Daarnaast verwijzen wij naar het door Hugo-Jan Ruts op ZiPconomy voorspelde regeerakkoord op de ZZP-dossiers!

De presentatie moet even worden geladen – dit kan een moment duren.

Aanbevolen