Ongeveer een op de vijf zzp’ers heeft een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Een deel van die 80% heeft een andere voorziening (bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen), anderen hebben niets geregeld voor het geval iemand (langdurig) niet kan werken en dus geen geld kan verdienen.

Dat baart veel politieke partijen zorgen. Anderen vinden dat dergelijke risico’s passen bij de keuze voor zelfstandig ondernemerschap.

Veel partijen willen dat de overheid komt met een collectieve (door het UWV uit te voeren) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Een verzekering met een uitkering op bijstandsniveau en een wachttijd van 1 jaar. Zo’n verzekering gaat dan ongeveer 200 euro per maand kosten.

Partijen verschillen wel flink in de details. Een deel wil deze verzekering verplicht maken, zodat de sterkere schouders meebetalen. Andere partijen willen dat er een ‘opt-out’ komt. Wie iets anders geregeld heeft, hoeft dan niet mee te doen.

Naast een voorziening voor arbeidsongeschiktheid willen een aantal partijen zzp’ers er ook toe brengen om meer te reserveren voor hun pensioen.

Een overzicht van de standpunten per partij

VVD
 • De VVD partij wil de invoering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, maar zonder verplichte deelname. . 
 • Ook moeten zelfstandigen meer mogelijkheden krijgen om te sparen voor pensioen door het fiscaal voordeliger te maken.
D66 D66 wil een sociaal stelsel ontwerpen voor alle werkenden, ongeacht of zij zzp’er of in loondienst zijn. Daarom willen zij een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering zoals geadviseerd door de Stichting van de Arbeid invoeren, met de mogelijkheid voor een opt-out.
GL/PvdA
 • De (verplichte, door de overheid uit te voeren) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers moet volgens de partij betaald worden door een deel van de zzp’er en een deel van de opdrachtgever. 
 • Naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt ook pensioenopbouw verplicht voor zelfstandigen. 
PVV
 • De partij vindt dat vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw betaalbaar moet worden.
 • Net als andere partijen wil de PVV de nieuwe Pensioenwet terugdraaien.
CDA De partij streeft naar ‘een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers.’ 
SP
 • Zzp’ers moeten onder meer het recht krijgen op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. 
 • Zij willen af van ‘gedwongen zzp’ers’.
 • De partij wil de nieuwe pensioenwet terugdraaien.
FVD FvD vindt dat zzp’ers niet gedwongen moeten worden om aan verplichte (pensioen-) verzekeringen deel te nemen. 
PvdD
 • De PvdD wil een ‘publieke voorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor alle zelfstandigen.’ Opdrachtgevers moeten hieraan meebetalen volgens hen. 
 • Ook willen zij voor flexwerkers van platformbedrijven een landelijk fonds oprichten, waaruit premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen voor hen worden betaald. Dit fonds moet grotendeels betaald worden door de platformen zelf en wordt aangevuld door het Rijk.
 • Ook willen zij dat de nieuwe Pensioenwet afgeschaft wordt.
CU De ChristenUnie wil een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers en werknemers. 
Volt Volt wil een sociaal stelsel zodat zelfstandigen dezelfde rechten als werknemers hebben binnen de WW, WAO en WIA. Hiervoor zouden zij dezelfde premies betalen als werknemers.
JA21 Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij zzp’ers is niets te lezen in het verkiezingsprogramma. In debatten is gebleken dat JA21 geen voorstander van een verplichte aov-zzp is.
SGP De SGP is tegen een verplicht pensioenstelsel voor zzp’er en pleit voor een opt-out optie bij een aov-zzp. 
DENK Zzp verplichte aov, voor zzp’ers is alleen onder strenge voorwaarden is een opt-out mogelijk.
50PLUS
 • 50PLUS wil het oude pensioenstelsel terugbrengen en de pensioenleeftijd terugbrengen naar 65 jaar. 
 • 50PLUS doet geen uitspraken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
BBB
 • BBB pleit voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor elke werkende inwoner in Nederland. Hoe zij dit voor zich zien bij zzp’ers, wordt niet gespecificeerd. Uit stemgedrag in de Tweede Kamer blijkt BBB te neigen naar de opvatting dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering ‘beschikbaar, maar niet verplicht’ moet zijn. De boerenlobby is echter tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • De partij wil de nieuwe pensioenwet terugdraaien.
 • Daarnaast wil de BBB dat pensioengerechtigden en pensioendeelnemers invloed krijgen op de beleggingskeuzes van pensioenfondsen. 
BIJ1
 • BIJ1 wil een Nationaal Pensioenfonds oprichten. Hier moeten zzp’ers ook aanspraak op kunnen maken.
 • Daarnaast willen zij de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65.
Piratenpartij – De Groenen
BVNL
 • De partij wil het oude pensioenstelsel behouden. 
 • BVNL doet geen uitspraken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
NSC Het Nieuw Sociaal Contract wil dat er een publieke (verplichte) basisvoorziening voor sociale zekerheid komt voor alle werkenden, ook voor zelfstandigen. 
Splinter Zzp’ers moeten volgens de partij eenvoudig toegang krijgen tot collectieve arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen. Ook moeten zzp’ers die beperkt arbeidsongeschikt worden zich kunnen verzekeren voor hun oude dag. 
LP (libertaire partij)
LEF
Samen voor Nederland
Nederland met een PLAN De partij wil een vangnet voor zzp’ers ontwikkelen wanneer hun inkomsten wegvallen. 
PartijvdSport
Politieke Partij voor Basisinkomen

ARTIKELEN OVER DIT THEMA

OVERIG NIEUWS