Introductie

De informatie hieronder is opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.

De Vrijzinnige Partij (VP) zegt dat het de zzp’ers een warm hart toe draagt. In het verkiezingsprogramma staat: “De Vrijzinnige politiek gaat uit van de positieve gedachte, dat ieder vrij mens zelf zijn economische waarde optimaal wil inzetten. De vrije keuze van mensen om als zelfstandig ondernemer te werken wordt door de Vrijzinnige Partij sterk gesteund.”

“Zelfstandig ondernemerschap betekent dus ook vrije keuzes maken om al dan niet personeel in dienst te nemen. Een geforceerd stimuleringsbeleid om zzp’ers aan medewerkers te helpen lijdt aan klassiek denken over arbeid. Daarom vinden wij dat zzp-ers, juist als zij zonder personeel blijven, gewaardeerd moeten worden. Zo zijn wij voor het behoud van de zelfstandigenaftrek, zolang het basisinkomen nog niet ingevoerd is. “

Het idee dat iedereen een vaste baan zou moeten hebben betekent volgens de partij terug naar 50-60 jaren politiek van de vorige eeuw.

Als reactie op de DBA zeggen ze: “Helaas worden zelfstandigen zonder personeel steeds meer weggezet als asociale werkers, omdat door hen minder sociale verzekeringspremies betaald worden. Of omdat zij werknemers uit hun baan zouden verdringen.”  De VP beschouwt “het systeem van modelcontracten (DBA) een overbodige juridisering van het ZZP-schap. De VAR-verklaring “Winst uit Onderneming” gekoppeld aan de IB-aanslag met controle is voldoende.”

Verschillen in sociale solidariteit tussen inkomen uit dienstbetrekking of uit zelfstandig ondernemerschap moeten volgens de partij worden opgeheven. ‘Iedere werknemer kan zijn baan immers verliezen.”

Centraal punt in de fiscale plannen van de VP is een basisinkomen voor iedereen, dus ook voor zzp’ers. “ZZP-ers, bij voorkeur met het basisinkomen, geeft meer toekomst voor de maatschappij. De hoeveelheid werk blijft of wordt zelfs door creativiteit, ondernemerschap en innovatie meer.” De VP pleit voor behoud van de zelfstandigenaftrek, totdat het basisinkomen geregeld is.

Samenvatting standpunten

AOV geen verplichte verzekering
Pensioen geen verplichte deelname
Wet DBA Terug naar de VAR-verklaring “Winst uit Onderneming”, gekoppeld aan controle IB-aanslag
Zelfstandigenaftrek Naar basisinkomen voor iedereen.

Tot dit tijd behoud van zelfstandigenaftrek.