THEMA'S

Een aantal thema’s rond de zelfstandigen voeren de boventoon in het debat:

Vijf onderwerpen waarover de politiek het soms eens is ‘dat’ er iets meer moet gebeuren, maar zelden eens is over ‘wat’ er moet gebeuren. Vijf onderwerpen die straks allemaal terug komen op de tafel van de formateurs. Vijf onderwerpen ook waar een eerste reactie voor de hand ligt, maar waar achter de complexiteit niet zelden de nodige nuance schuilt gaat.

Daarom over elke van deze onderwerpen een aparte pagina. Per onderwerp een korte uitleg, een overzicht van de algemene ‘voor/tegen’ meningen, een overzicht van de standpunten van politieke partijen plus verdiepende artikelen van experts.

arbeidsongeschiktheid

Een overzicht van visies en meningen rond het wel of niet verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Naar dit thema

schijnzelfstandigheid

Een overzicht van visies en standpunten over de Wet DBA en bestrijding schijnzelfstandigheid.

Naar dit thema

pensioen

Een overzicht van visies en meningen rond het wel of niet verplicht stellen dat zelfstandigen pensioen opbouwen.

Naar dit thema

zelfstandigenaftrek

Een overzicht van visies en meningen rond eventueel hervormen van de zelfstandigenaftrek en andere fiscale voorzieningen voor zelfstandigen

Naar dit thema

minimumtarief

Een overzicht van visies rond het wel of niet invoeren van minimumtarief voor zelfstandigen (in bepaalde sectoren)

Naar dit thema