Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

“Wat goed is, willen we behouden. Dat de arbeidsmarkt dynamischer is dan vroeger is positief, maar de schaduwzijden willen we bestrijden.” Zo staat in het PvdA programma te lezen.

De PvdA wil zzp’ers met wie het goed gaat de vrijheid geven om te ondernemen en tegelijkertijd andere groepen zzp’ers flinke bescherming bieden. Door maatregelen als een minimumtarief en een verbod op aanbesteden voor tarieven onder het minimum loonniveau. De startersaftrek moet bijvoorbeeld plaats maken voor een aanneem-aftrek. De PvdA wil verder een collectieve (verplichte) basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid en een basis pensioenvoorziening voor alle zzp’ers.

In het hoofdstuk ‘Goed werk en rechtvaardig inkomen’ ruimt de PvdA behoorlijk wat ruimte in voor haar analyse van de situatie van de zzp’ers. “Veel zzp’ers werken met ondernemingslust aan het eigen bedrijf, en dat is mooi. Maar anderen zijn noodgedwongen zzp’er en moeten concurreren tegen te lage prijzen zonder garanties voor de toekomst. Deze onzekerheid vreet aan mensen. Het vreet ook aan de samenleving als geheel” zo stellen sociaal-democraten.

De PvdA maakt zich zorgen dat veel zzp’ers niet in staat zijn om geld opzij te zetten voor hun pensioen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. “De gevolgen hiervan blijven nu nog onzichtbaar maar zijn op termijn gigantisch en ontwrichtend omdat de kosten voor de verzorgingsstaat dan door een steeds kleinere groep moet worden opgebracht.”

De PvdA zet flink in op bescherming van gedwongen zelfstandigen. “Wij komen op voor mensen die niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er zijn geworden, maar noodgedwongen, doordat werkgevers veel vast werk in flexwerk hebben omgezet. (…) Voor hen pakt het verlies van de zekerheid van een vaste baan vaak zeer nadelig uit. Hun positie willen wij verbeteren. “

Samenvatting standpunten

AOV Verplichte basisverzekering voor alle werkenden (uitkering max 70% minimumloon)
Pensioen Verplichte opbouw pensioen tot sociale premiegrens
Wet DBA Hervormen, bijv via standpunten cie Boot
Zelfstandigenaftrek  

De PvdA vervangt de arbeidskorting en zelfstandigenaftrek door een werknemers- en zelfstandigenvoordeel. Het maximale bedrag in het werknemersvoordeel wordt verhoogd met 1365 euro. De omzetting voor zelfstandigen is neutraal.

Minimumtarief Onderhandelingsruimte geven aan groepen zzp’ers in specifieke branches

 

Uitwerking

In het partij programma van de PvdA staat qua concrete standpunten o.a. het volgende te lezen.

  • We willen zzp’ers de bescherming bieden tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Er komt daarom een basisverzekering voor alle zzp’ers op basis van onderlinge solidariteit. (dat is dus een verplichte verzekering) 
  • Ook zzp’ers verdienen een goed pensioen; zij gaan pensioen opbouwen tot de sociale premiegrens. Individuele pensioenpotjes tasten de waarde van de totale belegging aan en zijn dus onverstandig. (ook dat is dus een verplichting, op een basisniveau)
  • Opvallend is verder dat de PvdA de zelfstandigenaftrek intact wil houden. In hun plannen komt er een werknemerskorting, waarmee het fiscale verschil tussen werknemers en zzp’ers wordt opgeheven.
  • Wij willen bereiken dat iedere werkende een inkomen krijgt om van te leven. Daarom krijgen ook zzp’ers die een opdracht voor anderen uitvoeren de bescherming van het minimumloon, inclusief compensatie voor sociale verzekeringen.
  • Daarnaast passen we de (Europese) mededingingsregels aan zodat zij collectieve tariefafspraken mogen maken. Wij verbieden aanbestedingen onder het niveau van het minimumloon.
  • De startersaftrek willen wij stapsgewijs omzetten in een aannamebonus. Huidige starters gaan er niet op achteruit en het wordt aantrekkelijker voor bedrijven om mensen in dienst te nemen in plaats van in te huren.