Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

Met het kopje Je geld of je leven? maakt de Partij voor de Dieren duidelijk dat die partij een nieuwe balans nastreeft in economische groei en welzijn en een ander economisch systeem voorstaat. De PvdD ziet de potentie: “We leven in een tijd waarin we met steeds minder menskracht alles kunnen produceren en organiseren wat we nodig hebben.” Maar zegt ook dat ‘de manier waarop we de economie nu hebben georganiseerd, zit deze kansen echter in de weg: mensen moeten steeds harder en langer werken, in plaats van minder. Of kunnen helemaal niet werken, wanneer de economie hen heeft afgeschreven, wat op steeds jongere leeftijd het geval lijkt te zijn. (…)

De PvdD wil een betere verdeling van werk. ”Veel mensen verkeren in onzekerheid en vragen zich af of ze ooit nog wel een baan of een vast contract krijgen. Tegelijkertijd zorgt het toegenomen werktempo en de noodzaak om continu te presteren voor meer stress en haast in onze samenleving. Meer mensen vallen buiten de boot. (…) Flexwerk blijkt vooral te bestaan uit kortdurende baantjes.”

Met lagere belasting op werk, hogere belasting voor bedrijven, een kortere werkweek en een basisinkomen wil de PvdD naar die nieuwe balans. AOV en pensioen moet eenvoudiger te regelen zijn voor de zzp’ers (maar niet verplicht), de VAR moet terug komen.

AOV Toegang (geen verplichting) tot collectieve verzekering
Pensioen Eenvoudiger toegang (geen verplichting) tot pensioenstelsel
Wet DBA Terug naar de eenvoudige, fraude bestendige VAR
Zelfstandigenaftrek Forse hervorming. Geen vast bedrag, maar winstbox. Geen urencriterium (dus ook voor parttime)

 

Een aantal letterlijk citaten uit het programma:

  • De modelovereenkomst vervalt zo snel mogelijk. Er komt een eenvoudige en fraudebestendige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hierdoor krijgen zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid.
  • Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. Zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering.
  • Het urencriterium (red.: o.a van belang voor zelfstandigenaftrek) wordt vervangen door een progressief winstboxenstelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp’er te werken.