Introductie

De informatie hieronder is  opgesteld door de redactie van ZiPconomy en bevat neutrale informatie die afkomstig uit het partijprogramma en verdiepende interviews met de woordvoerder. Onder aan deze pagina staan verwijzingen naar gerelateerde nieuwsartikelen plus video’s en artikelen van deze partij zelf.  

“We stoppen de doorgeslagen flexibilisering en zorgen voor meer zekerheden voor flexwerkers en zzp’ers. We maken het aantrekkelijker om mensen langer in dienst te nemen.” Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma ‘Tijd voor verandering’ van GroenLinks.

Onderdeel daarvan is dat GroenLinks met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor alle zzp’ers. Deze wordt geheel uit de algemene middelen gefinancierd en kost zzp’ers dus niets. Dit idee hangt wel samen met het voornemen van GroenLinks om de (winstafhankelijke) MKB vrijstelling voor zzp’ers af te schaffen.

Daarnaast moet het pensioensparen voor zelfstandigen gemakkelijker maken.

Verder wil GroenLinks dat iedereen een scholingsbudget krijgt, ongeacht of de werkgever in je wil investeren. De partij wil ook dat er meer controle op schijnzelfstandigheid komt.

Om de drempel om personeel aan te nemen te verkleinen wil GroenLinks dat er een collectieve verzekering komt voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers.

AOV Collectieve (gratis) verzekering voor alle zzp’ers
Pensioen Eenvoudiger toegang (geen verplichting) tot pensioenstelsel
Wet DBA
Zelfstandigenaftrek Blijft, maar de MKB vrijstelling verdwijnt voor zzp’ers