Een overzicht van visies rond het wel of niet verplicht stellen pensioen.

pensioen

Een overzicht van visies en meningen rond het wel of niet verplicht stellen dat zelfstandigen pensioen opbouwen.

“De verschillen in pensioen tussen werknemers en zelfstandigen, en in het bijzonder de snel groeiende groep zzp’ers, trekken sterk de aandacht in het maatschappelijk debat”, zo schrijven Prof  Kees Goudswaard en Prof Koen Caminada in hun bijdrage in een recent rapport van de WRR.

Uit hun analyse blijkt dat wanneer alle inkomens- en vermogensbestanddelen worden meegerekend dat “38 procent van de zelfstandigen geen pensioeninkomen van 70 procent van het huidige bruto inkomen zal realiseren. Bij werknemers geldt dat voor slechts 30 procent van de populatie.”

De beide hoogleraren maken in dat artikel duidelijk  dat een simpele conclusie dat zzp’ers te weinig pensioen opbouwen, een iets te eenvoudige conclusie is. Desalniettemin een zorg voor veel partijen, al zijn er maar weinig partijen te vinden die voor een verplichting van pensioen zijn. Zzp-belangenorganisaties zien wel het belang in dat zelfstandigen (meer) pensioen opbouwen, maar voelen in de regel niets voor een verplichting.

Argumenten voorstanders verplicht pensioen

  • Het feit dat zelfstandigen niet verplicht worden te sparen voor hun pensioen kan er op termijn voor zorgen dat grote groepen niet voldoende geld hebben voor hun oude dag en dan alsnog een beroep moeten doen op de algemene voorzieningen als de bijstand.
  • Zelfstandigen krijgt fiscale voordelen, onder andere om pensioen op te bouwen. Dan moeten ze die daar wel aan besteden.
  • Het niet hebben van een pensioenverplichting kan er toe leiden dat er een onterecht concurrentievoordeel op basis van kosten ontstaat voor zzp’ers ten opzicht van medewerkers in loondienst, zeker bij lagere tarieven (een voordeel dat vaak naar niet naar de zzp’ers gaat maar naar de opdrachtgever).
  • Soms is er een beetje dwang nodig om individuen verstandige dingen te laten doen.

Argumenten tegenstanders verplicht pensioen

  • Ondernemers willen eigen keuzes kunnen maken, dus ook rond de vraag hoe ze voor hun pensioen sparen.
  • Zelfstandigen zorgen vaak op andere manieren voor een financiële buffer: ze sparen meer, losse hypotheek af, hebben geld/waarde in het eigen bedrijf.
  • Nog meer dan bij arbeidsongeschiktheid geldt hier dat er zo veel verschillende zzp’ers zijn met zo verschillende situaties, dat een algehele verplichting onuitvoerbaar is.
  • Er is al een basis regeling voor pensioen: de AOW (waar ook zzp’ers aan meebetalen).
  • Veel zelfstandigen zijn dat maar een paar jaar. Niet zinvol om daar iets aparts voor op te tuigen. Dan liever een individuele pensioenregeling voor ‘werkenden’.

Standpunten politieke partijen

1 VVD Geen verplichting, verantwoordelijkheid zelfstandige
2 PvdA Verplichte opbouw tot de sociale premiegrens.
3 PVV Geen standpunt
4 SP Koppeling zelfstandigen aftrek aan opbouw pensioen.
5 CDA Alleen volledige zelfstandigenaftrek indien pensioen wordt opgebouwd
6 D66 Geen verplichting, bij voorkeur individuele pensioenpot.
7 CU Geen verplichting.
8 GL Simpelere pensioen regels voor zzp’er
9 SGP Geen verplichting, afschaffing Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
10 PvdD Simpelere regels
11 50Plus
12 Ond.Partij Geen verplichting, pensioensparen extra fiscaal stimuleren
13 VNL Geen verplichting opleggen, afschaffing Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
14 DENK
16 Forum Geen verplichting opleggen

GERELATEERDE BERICHTEN IN DIT THEMA